20% meer hypotheekaanvragen aan einde van het jaar

Aan het einde van dit jaar zullen naar verwachting ruim 20% meer hypotheekaanvragen (via HDN) zijn ingediend dan vorig jaar. De groei komt voornamelijk door oversluiters en verhogers (al dan niet vanwege een verbouwing).

Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheekshop. Ondanks de oplopende schaarste aan woningen en het achterblijven van de nieuwbouw, is het aantal starters en doorstromers in dit coronajaar op peil gebleven. In de eerste weken van de corona-uitbraak was er zelfs een piek van huizenkopers.
Het op peil blijven is voor een groot deel te danken aan de ondersteuningsmaatregelen van de overheid voor werkenden en werkgevers. Een tweede belangrijke factor is volgens de Hypotheekshop de stabiliteit in het acceptatiebeleid van bijna alle geldverstrekkers. Consumenten bleken over het algemeen goed aan te voelen of kopen in hun situatie verantwoord was, waardoor de aanvullende coronavragen nauwelijks tot moeilijkheden hebben geleid. Wel wordt bij flexwerkers weer vaker om een werkgeversverklaring gevraagd, in plaats van het UWV-verzekeringsbericht dat de laatste jaren in opmars was.
Lichte daling verwacht in vertrouwen woningmarkt
De TU Delft sprak in de meest recente Monitor Koopwoningmarkt de verwachting uit dat de woningmarkt het komende kwartaal wat gas terug neemt. De verwachting is dat het vertrouwen in de koopwoningmarkt omslaat naar een lichte daling. Dat komt onder meer door een verwachte toename van de werkloosheid. In het derde kwartaal van 2020 liet dat vertrouwen nog een herstel zien na een daling eerder dit jaar.
De vraag is of deze toename van de werkloosheid gevolgen gaat hebben voor het aantal hypotheekaanvragen en het beleid van geldverstrekkers en de NHG. Hoewel aanbieders de 1-2-3-regel voor zelfstandigen vanwege het coronajaar niet of minder hanteren, is de intentie wel om bij herstel van de omzet de coronadip te elimineren. Per 1 oktober is er een nieuwe versie van de werkgeversverklaring. Daarin kan de werkgever onder meer aangeven of een werknemer na afloop van het tijdelijke contract opnieuw een tijdelijk contract krijgt aangeboden. In de toekomst zal blijken wat het effect van deze optie is op de kansen van flexwerkers.
 
 

consumentenvertrouwen, coronavirus, De Hypotheekshop, hypotheekaanvragen, Hypotheken en financiering, Monitor Koopwoningmarkt, Uitgelicht, Woningmarkt en economie, Woningmarktcijfers