70 miljoen voor hulp bij besparen op energieverbruik in woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 70 miljoen beschikbaar aan gemeenten om huurders en eigenaar-bewoners van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken.

In vervolg op de succesvolle Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) waaraan ruim 220 gemeenten deelnemen gaat op 16 november aanstaande een vergelijkbare regeling open: de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). In de nieuwe regeling is vooral aandacht voor huurders.
Kleine energiebesparende maatregelen
Met de RREW kunnen gemeenten alle huishoudens (dus huurders en eigenaar-bewoners  van koopwoningen) ondersteunen bij het reduceren van hun energieverbruik. Het gaat over kleine en snel te realiseren energiebesparende maatregelen die bewoners zelf in huis kunnen nemen. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips en waterbesparende douchekoppen. Daarnaast gaan de gemeenten voorlichting geven over isolatie en andere energiebesparende maatregelen die zichzelf snel terugverdienen.
Nieuw in de RREW (ten opzichte van de RRE-regeling) is onder andere dat:
minstens de helft van het totaal aantal woningen waarvoor subsidie wordt
aangevraagd huurwoningen moeten zijn;
gemeenten mogen samenwerken om tot een aanvraag te komen, maar elke gemeente
moet zijn eigen aanvraag indienen;
de aanvragen op basis van ‘first come, first serve’ gaan.
Voldoet de aanvraag aan de gestelde criteria dan kan deze worden toegekend.
gemeenten voor het indienen e-herkenning niveau 1 nodig hebben.
Projectvoorstellen indienen bij RVO
Gemeenten hebben tot en met 1 maart 2021 om voorstellen voor projecten in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de subsidieregelingen uitvoert. De projecten kunnen tot uiterlijk 31 juli 2022 uitgevoerd worden.
Volgens Vereniging Eigen Huis maken veel huiseigenaren zich zorgen om de betaalbaarheid van energiebesparende maatregelen.

Geen categorie, ministerie van BZK, Nieuws, RRE, RREW, Subsidie energiebesparing eigen huis, Verduurzaming