Aantal huiseigenaren met restschuld gestegen

Een groter aantal huiseigenaren had eind vorig jaar na de verkoop van haar woning een restschuld ten opzichte van 2017. Dat meldt de BKR in haar jaarrapport over 2019. Het resultaat is opvallend omdat de huizenprijzen de afgelopen drie jaar zijn gestegen.

Volgens de BKR Schulden Monitor steeg het aantal huiseigenaren met een restschuld van 13.500 eind 2017 naar bijna 16.500 eind vorig jaar. Het gemiddelde schuldbedrag kwam  uit op 59.000 euro. Daarmee hebben modale inkomens een restschuld die 1,5 keer hun jaarinkomen bedraagt.
Lees verder onder de afbeelding

Aantal huiseigenaren met betalingsproblemen op hypotheek daalt (bron BKR)
Minder achterstanden hypotheek
De BKR meldt in haar jaarrapport ook enkele gunstige ontwikkelingen. Het aantal hypotheken met een geregistreerde betalingsachterstand daalde de afgelopen jaren van 66.000 eind 2015 naar 39.000 eind 2019. In 16% van de gevallen trof de hypotheekaanbieder een betalingsregeling met de huiseigenaar. Dit traject verloopt steeds sneller. Vijf jaar geleden was 38% van de gemelde betalingsachterstanden binnen een jaar opgelost. Twee jaar geleden lag dat percentage al op 65%.
Mannen meer betalingsproblemen
De afgelopen jaren daalde het aantal personen met betalingsproblemen van ongeveer 800.000 naar bijna 700.000. Sinds 2017 is dit aantal vrij stabiel. Opvallend is dat de mannen meer betalingsproblemen hebben dan vrouwen.
Verder blijkt uit de BKR Schulden Monitor dat er vorig jaar ruim 33.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder in een schuldbemiddelingsstraject zaten. Dat is 5.000 mensen minder dan het jaar ervoor. Echter, door de coronacrisis groeit volgens Deloitte het aantal Nederlandse huishoudens met een schuld. De schattingen lopen uiteen tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2021.

BKR, huiseigenaren, hypotheek, Hypotheken en financiering, restschuld, Uitgelicht