Aantal ingediende geschillen tegen makelaars gedaald

In 2020 werden er 81 nieuwe geschillen bij de Geschillencommissie Makelaardij ingediend. Dat is 28% minder dan een jaar eerder. In totaal behandelde de commissie 130 zaken. De meeste zaken gingen over de hoogte van courtage en over de kwaliteit van de dienstverlening door de makelaar.
30 zaken stopten vroegtijdig in de behandeling. In 18 gevallen kwam dat doordat de commissie reglementair niet bevoegd was het geschil te behandelen.
Bij 7 andere zaken werd de zaak gesloten omdat de cliënt het klachtengeld niet betaalde, het vragenformulier niet invulde of geen openstaand bedrag in depot stortte. Bij 4 geschillen was de betreffende makelaar niet aangesloten bij een van de drie deelnemende brancheorganisaties. In het laatste geval heeft de cliënt de zaak vroegtijdig ingetrokken.
Bij 13 zaken losten de makelaar en de cliënt het geschil alsnog onderling op. Aan het eind van 2020 stonden er nog 39 zaken open die in 2021 verder zullen worden behandeld.
In veel zaken de klacht ongegrond
Van de 48 uitspraken die de commissie deed, is de makelaar er in 30 in het gelijk gesteld. Dit hoge aantal kan worden verklaard doordat veel zaken gaan over de hoogte van de courtage. Dat zijn zaken die bij de overeenkomst worden afgesproken en dus vastliggen waardoor daar niet of nauwelijks van kan worden afgeweken.
In 13 zaken werd de cliënt wel (deels) in het gelijk gesteld. In de overige zaken kon de commissie geen inhoudelijke uitspraak doen.
Zwam in de kruipruimte
Een voorbeeld waarbij de consument gelijk kreeg, betrof een huis waarbij bij de bouwtechnische keuring zwam in de kruipruimte werd aangetroffen. In het keuringsrapport werd geadviseerd om daar een uitgebreid en nader onderzoek naar te laten uitvoeren. De aankoopmakelaar heeft de consument aangegeven dat de zwam op een later moment wel door een aannemer kon worden bekeken. De consument is daarna tot de aankoop overgegaan zonder aanvullend onderzoek. De kosten voor de bestrijding van de zwam bleken uiteindelijk ruim € 22.000,– te bedragen. De consument meent dat de makelaar hem onjuist heeft geadviseerd en onvoldoende heeft geïnformeerd. De commissie volgt de consument. Dit was een onjuist advies en een ontoereikend antwoord.
De kosten van funda
Een andere klacht betrof het door moeten betalen voor de kosten van funda, na een jaar. In de overeenkomst staat dat de cliënt gedurende 1 jaar de kosten voor Funda zal betalen aan de makelaar voor de verkoop van het appartement. De makelaar stuurt de cliënt na die periode nog rekeningen voor deze kosten, maar hier is volgens de cliënt nooit een overeenkomst over gesloten. De ondernemer heeft niet gereageerd op de klacht. De commissie geeft de cliënt gelijk, omdat nergens uit gebleken is dat de consument heeft ingestemd met de kosten voor Funda na het eerste jaar.
De Geschillencommissie Makelaardij is opgericht door brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar, de Geschillencommissie en de Consumentenbond. De commissie behandelt geschillen van cliënten tegen hun eigen makelaar en dus geen zaken over de makelaar van de andere partij. De commissie kan een schadevergoeding van maximaal € 10.000,- toekennen.
Lees ook de Helpdesk ‘Verkeerde informatie van verkoopmakelaar’

geschil, geschillencommissie, Juridische zaken en regelgeving, klachten, Nieuws