Aantal makelaars stijgt drie keer zo snel als woningvoorraad

Het aantal makelaars is de afgelopen acht jaar drie keer zo snel gestegen als de woningvoorraad. Dat blijkt uit onderzoek van Offerte.nl. die de makelaardij inventariseerde sinds het einde van de kredietcrisis in 2012 tot heden. In deze periode nam de woningvoorraad toe met 5,8%.
Toename woningvoorraad
Eén van de redenen voor het stijgende aantal makelaars is de toename in de woningvoorraad in de afgelopen acht jaar. Deze behelst eind 2019 7,8 miljoen huur -en koopwoningen. Het aantal makelaars steeg drie keer zo snel als de ontwikkeling van de huizenvoorraad.

Grootste toename in Randstad
De toename van het aantal makelaars is het sterkst zichtbaar in de Randstad. Zo steeg het aantal Noord-Hollandse makelaars met ruim 25 procent. Dit terwijl de woningvoorraad in de Randstad toenam met 9 procent. Ook in de provincie Utrecht is sprake van een grote toename (ruim 20 procent), terwijl de woningvoorraad hier steeg met 11,8 procent. In de provincies Zuid-Holland en Flevoland nam het aantal makelaarsbedrijven sinds het einde van de kredietcrisis toe met respectievelijk 16% en 17,5%.
Noorden blijft achter
In de drie meest noordelijke provincies is het aantal makelaarsbedrijven sinds 2012 juist afgenomen. Ondanks dat ook in deze provincies de woningvoorraad toenam, daalde het aantal makelaardijen in Groningen (-1,6%), Drenthe (-6,9%) en Friesland (-5,3%).

Geen categorie, kredietcrisis, makelaar, Ondernemen, Uitgelicht, woningvoorraad