AFM wil studieschulden registreren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat ook studieschulden voortaan worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk systeem, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor wordt het mogelijk nog moeilijker voor starters om een hypotheek te krijgen.

AFM doet de oproep in de jaarlijkse wetgevingsbrief. Daarin benoemt de autoriteit de thema’s die het het liefst wettelijk vastgelegd ziet worden. Voor hypotheekverstrekkers is het nu moeilijk om inzicht te krijgen in de studieschuld van mensen die een huis willen kopen.
Vorig jaar bleek uit onderzoek van Ipsos in opdracht van AFM dat de helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar geen vraag van de adviseur krijgt over een studieschuld. Ook zou volgens AFM zo’n 15% van de mensen de studieschuld niet opgeven bij een hypotheekaanvraag.
Starters hebben het al moeilijk op de huizenmarkt door de snel stijgende prijzen en de aangescherpte regels voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit advies van AFM zou een extra drempel kunnen vormen om een woning te kopen. Bovendien beloofde het ministerie van Onderwijs bij het invoeren van het leenstelsel in 2015/2016 dat een studieschuld buiten het register zou blijven, zodat die schuld niet in de weg staat bij het verkrijgen van bijvoorbeeld een hypotheek.
Gemiddelde studieschuld opgelopen
In de wetgevingsbrief wijst het AFM erop dat het aantal personen met een studieschuld sinds begin 2015 is toegenomen met 388 duizend, naar 1,4 miljoen in 2019. De gemiddelde studieschuld is ook opgelopen, van € 12.400  in 2015 naar € 13.700 in 2019. Dat is overigens een stuk minder dan de €21.000 die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2014 voorspelde.
Studieschulden worden daarom nu niet geregistreerd bij BKR. Een hypotheekadviseur moet daar expliciet naar vragen. De maximale hypotheek wordt beïnvloed door de hoogte van de studieschuld, maar niet elke hypotheekverstrekker gaat hier op dezelfde manier mee om.
Eerder geprobeerd
Het leenstelsel is in 2015 ingevoerd toen de basisbeurs werd afgeschaft. De eerste groep studenten die daarmee te maken heeft gaat stroomt inmiddels de arbeids- en woningmarkt op.
‘Een studielening wordt vaak gezien als een ‘gratis’ lening, zeker met de huidige rente’, schrijft stichting BKR op de website. ‘Aflossing heeft bovendien een redelijke mate van flexibiliteit.’
In 2018 probeerde BKR zelf studieschulden te registreren. Het kreeg geen toen steun van het ministerie van Onderwijs en DUO.

Autoriteit Financiƫle Markten, BKR, bureau kredietregistratie, hypotheek, Hypotheken en financiering, Juridische zaken en regelgeving, Nieuws, studieschuld