BKR: minder betalingsachterstanden, wel meer restschulden

Het aantal betalingsregelingen na een betalingsachterstand op de hypotheek neemt af, van ruim 6.200 eind 2019 naar ruim 5.600 eind 2020.

Ruim 39.000 Nederlanders hadden eind 2020 een betalingsachterstand van minimaal 3 maanden op de hypotheek voor hun eigen woning. Eind 2019 waren dit er nog ruim 49.000. Dit is een afname van ongeveer 20%.
Dit heeft het Bureau Kredietregistratie (BKR) berekend. Het aantal preventieve betalingsregelingen is sinds het begin van de coronapandemie wel sterk toegenomen. Kredietaanbieders hebben meer afspraken gemaakt met hun klanten om financiële problemen door de coronapandemie waar mogelijk te voorkomen.
Bron: BKROndanks de almaar stijgende huizenprijzen is het aantal mensen met een restschuld op de eigen woning in de periode van eind 2019 tot eind 2020 gestegen. Eind 2019 hadden ruim 20.000 mensen een restschuld na verkoop van de woning. Eind 2020 waren dit er ruim 21.000. Dit is een stijging van bijna 5%. De restschulden stijgen in bijna alle leeftijdscategorieën. Alleen bij de mensen in de leeftijdscategorie van 25 t/m 30 jaar en 31 t/m 40 jaar daalt het aantal restschulden.
Preventieve betalingsregelingen
Kredietaanbieders hebben na het uitbreken van Covid-19 in Nederland actief afspraken gemaakt met hun klanten om financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen waar mogelijk te voorkomen. Vorige maand werden deze afspraken opnieuw verlengd.
Bron: BKREind maart 2020 waren er 300 preventieve betalingsregelingen van tenminste vier maanden overeengekomen. Eind september was dit gestegen tot bijna 2.500. Een groot deel van deze regelingen is inmiddels beëindigd. Eind 2020 liepen er nog ruim 1.100 preventieve betalingsregelingen op eigenwoninghypotheken. Het aantal betalingsregelingen na een betalingsachterstand van minimaal drie maanden daalde in dezelfde periode van ruim 6.200 eind 2019 naar ruim 5.600 eind 2020.
Niet te vroeg juichen
Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, noemt het positief dat veel mensen met een preventieve betalingsregeling uit de financiële problemen zijn gebleven, maar waarschuwt ook dat we er rekening mee moeten houden dat in deze onzekere tijd het aantal mensen met een betalingsachterstand op de eigenwoninghypotheek alsnog kan toenemen. Eerder deze maand bleek dat de totale hypotheeksom in Nederland ongeveer gelijk is gebleven, terwijl er minder hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning werden gedaan.
Stichting BKR publiceert jaarlijks de Hypotheekbarometer. Die is in z’n geheel de downloaden op hun website.

betalingachterstand, BKR, bureau kredietregistratie, coronavirus, Dossiers, Hypotheken en financiering, Nieuws, restschuld