Kamer wil minister van Volkshuisvesting terug

Om het woningtekort aan te pakken, moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA aangenomen. De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten. Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt.

Doorgaan met lezen