De Hypotheker: einde renteverhogingen nog niet in zicht

Volgens rente-experts van De Hypotheker is het einde van renteverhogingen voorlopig nog niet in zicht. Zowel niet bij hypothecaire leningen met een een korte en lange looptijd. Volgens de rente-experts komt dit door aanhoudende onzekerheid op de financiële markten vanwege de coronacrisis. Volgens De Hypotheker vragen banken een hogere rente om het verhoogde kredietrisico dat

Doorgaan met lezen