Nieuwe creatieve aanpak incourante woon- en werklocaties

De beroepsvereningingen voor planologen en stedenbouwkundigen (BNSP) en tuin- en landschapsparchitecten (NVTL) staan voor een nieuwe creatieve aanpak van incourante woon- en werklocaties. Dat gebeurt samen met bewoners, ondernemers en gemeenten, zonder inbreng van professionele projectontwikkelaars en beleggers. Dat is het recept van het initiatief  ‘De Woonwijk als noviteit‘. Beide beroepsverenigingen bieden met hun initiatief

Doorgaan met lezen