Wetsvoorstellen opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huurcontracten in consultatie

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft twee wetsvoorstellen in internetconsultatie gebracht. Het gaat om een eenmalige verlenging van een tijdelijk huurcontract en om de invoering van een opkoopbescherming. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in gaan wonen. De maximale duur van tijdelijke contracten

Doorgaan met lezen