Prinsjesdag 2021: belangrijkste punten voor de woningmarkt

In Den Haag is de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Wat zijn de belangrijkste punten en maatregelen rond de woningmarkt? De Algemene Beschouwingen over de Prinsjesdag-stukken zijn woensdag 22 september begonnen. Het thema woningmarkt speelt hierin een belangrijke rol. De plannen die het demissionaire kabinet in de Miljoenennota presenteert over de woningmarkt zijn veelal

Doorgaan met lezen

Kamer stemt voor maximumprijs energielabel

De Tweede Kamer wil dat er een maximumprijs komt voor het energielabel. Een meerderheid stemde voor een motie waarin demissionair minister Ollongren (binnenlandse zaken) wordt gevraagd dit te regelen. De Kamer stelt dat de huidige prijs voor het label veel hoger is dan de €190 die demissionair minister Ollongren eerder beloofde en verzoekt de minister

Doorgaan met lezen

Waarom de verkiezingsprogramma’s het woningtekort niet verhelpen

Hoewel veel politieke partijen de woningmarkt in hun verkiezingsprogramma’s hoog op de agenda hebben gezet, biedt dit volgens De Hypotheker onvoldoende soelaas voor de krapte op de huizenmarkt. Aan de hand van zeven thema’s werden de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Volgens De Hypotheker is er op korte termijn geen beter perspectief voor woningzoekenden onder wie de behoefte

Doorgaan met lezen

Kamer komt met voorstel opkoopverbod

Gemeenten moeten straks een opkoopverbod kunnen invoeren voor mensen die woningen willen verhuren. Dat vinden de fracties van ChristenUnie, CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer. De vier voormalige coalitiepartijen hebben opgeroepen tot een opkoopverbod voor de komende vijf jaar. Als het voorstel wordt aangenomen, geldt de ban tot maximaal vier jaar na aankoop

Doorgaan met lezen

Tweede Kamer dwingt Utrecht tot woningbouw

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin staat dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) Utrecht moet dwingen om zo snel mogelijk woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Maar volgens de gemeente is dat niet mogelijk. De motie van CDA-Kamerlid Julius Terpstra betekent dat de minister woningbouw in de twee polders zou

Doorgaan met lezen

Minister staat open voor andere taxatievormen

Dinsdag 22 september heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) antwoord gegeven op Kamervragen over de werkwijze van taxateurs. De minister adviseert onder meer een model van hybride taxatie toe te staan. De Tweede Kamer stelde de vragen over taxatie naar aanleiding van het rapport ‘De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties’ van De

Doorgaan met lezen

Kamer wil minister van Volkshuisvesting terug

Om het woningtekort aan te pakken, moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA aangenomen. De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten. Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt.

Doorgaan met lezen

Minister wil woningbouw afdwingen

Vergroting van het aantal woningen is de enige structurele oplossing voor het woningtekort, zei minister Stientje van Veldhoven in een debat met de Tweede Kamer op 19 februari. De minister liet weten partijen te zullen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Als het niet anders kan zal zij ‘wettelijke bevoegdheden’ inzetten. Diverse Kamerleden gaven aan dat er

Doorgaan met lezen