Overdrachtsbelasting heeft gevolgen voor verkoop onder voorwaarden

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningeigenaren die de woning niet zelf bewonen, maakt het voor woningcorporaties moeilijker om regelingen voor verkoop onder voorwaarden mogelijk te maken. Daarvoor waarschuwt Stichting OpMaat in een brief aan de regering. Het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting, zoals de maatregel officieel heet, maakt dat corporaties per 1 januari 2021 veel

Doorgaan met lezen