Gemeenten kopen minder grond voor woningbouw

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren minder grond aangekocht voor woningbouw. Intussen steeg de vraag naar woningen juist sterk. Als gemeenten een rol willen spelen in het oplossen van woningnood zullen ze moeten nadenken over het aankoopbeleid, schrijft Deloitte in een analyse. Vóór de financiële crisis van 2008-2009 kochten gemeenten nog op grote schaal grond

Doorgaan met lezen

Woningbouw lage polders gaat door, maar is ook omstreden

Woningbouw in uiterwaarden en lage polders zal door het woningtekort de komende jaren eerder toenemen dan verminderen. Critici menen dat hierdoor de risico’s van wonen in overstromingsgebieden te veel op achtergrond raken. “Vanuit het oogpunt van klimaatverandering is bouwen onder de zeespiegel onverantwoord.” In de gemeente Zuidplas in de provincie Zuid-Holland liggen plannen klaar voor

Doorgaan met lezen

Verstedlijkingsalliantie voor 200.000 woningen in Zuidelijke Randstad

Acht gemeenten bundelen hun krachten in de Verstedelijkingsalliantie om te voldoen aan de gigantische woningbouwopgave waar Nederland in de komende jaren voor staat. Gezamenlijk zien zij toe op de bouw van bijna 200.000 woningen tot 2037. Het gaat om de gemeenten Delft, Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam en Zoetermeer. De transformatie van dertien

Doorgaan met lezen

Aedes: “85.000 extra woningen door halvering verhuurdersheffing”

Door het halveren van de verhuurdersheffing kunnen woningcorporaties 85.000 extra sociale huurwoningen bouwen en 150.000 huizen verduurzamen. Een en ander blijkt uit onderzoek dat belangenorganisatie Aedes van woningcorporaties liet uitvoeren. Daarnaast levert deze maatregel veel werkgelegenheid op voor de bouw. De berekeningen van het economisch onderzoeksbureau SEO zijn een vervolg op het onderzoek Opgaven en middelen corporatiesector

Doorgaan met lezen

EIB: ondersteun starterslening en verhoog NHG-grens

Trek 50 miljoen uit voor het stimuleren van startersleningen. Verhoog tijdelijk de NHG-grens van 310.000 euro naar 4 ton. En beperk waar mogelijk de ruimtelijke restricties op gewilde nieuwbouwlocaties. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de komende twee jaar ongeveer 7.200 extra woningen gebouwd kunnen worden. Dat becijfert het Economisch Insituut Bouw in haar publicatie ‘Crisis

Doorgaan met lezen

Woningtekort komende drie jaar nog nijpender

Het woningtekort wordt de komende drie jaar nog nijpender. Volgens nieuwe cijfers van het Economisch Instituut Bouw zullen tot en met 2023 netto 230.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 toeneemt. Daarmee neemt de spanning op de woningmarkt de komende jaren dus toe. Stikstofmaatregelen Volgens het EIB voorkomen

Doorgaan met lezen