DNB wil af van fiscale verschillen tussen huren en kopen

Om de scheefgroei op de woningmarkt op te lossen, zouden huizenbezitters net zoveel belasting over hun huis als over hun spaargeld moeten betalen. Dat stelt De Nederlandse Bank voor. Oftewel: de fiscale verschillen tussen huren en kopen moeten geleidelijk volledig worden afgebouwd.
Dit kan door het eigenwoningforfait stapsgewijs te verhogen of de woning (en hypotheekschuld) in geleidelijke stappen te verplaatsen naar box 3. In dat geval ontvangen kopers die vermogen opbouwen in de eigen woning niet langer een fiscaal voordeel ten opzichte van huurders die maandelijks hetzelfde bedrag zouden sparen als het bedrag dat kopers aflossen. De extra belastingopbrengsten die hieruit voortvloeien, kunnen worden gebruikt om andere belastingen te verlagen, zegt De Nederlandsche Bank (DNB).
Lager woonuitgaven kopers door belastingvoordelen
Huishoudens die huren in het vrije huursegment worden geconfronteerd met een beperkt aanbod van woningen en hoge woonlasten. Starters die een woning huren in het vrije huursegment zijn nu duurder uit dan starters die een woning kopen. Kopers hebben mede door belastingvoordelen vaak lagere woonuitgaven, die slechts beperkt stijgen gedurende de woonduur. Dit komt doordat de grootste uitgavenpost van kopers, de hypotheeklasten, niet stijgt over de tijd, terwijl huuruitgaven doorgaans contractueel meestijgen met minimaal de inflatie.
Artikel gaat verder onder de afbeelding

DNB wil een eigen huis net zo belasten als spaargeld, wat betekent dat? https://t.co/oSypascVqR
— NUeconomie (@nuzakelijk) January 8, 2021

Tweedeling verkleinen verhoogt de welvaart
De huidige kostenverschillen tussen koop en huur werken volgens DNB een tweedeling in de hand. Ook bemoeilijkt het de ontwikkeling van een goed functionerende huurmarkt. Het verkleinen van deze tweedeling door het afbouwen van belastingvoordelen voor kopers verhoogt volgens de toezichthouder de welvaart. Daarom zou het een belangrijke opgave zijn voor toekomstig woningmarktbeleid. Het Centraal Planbureau (CPB) rekende vorig jaar al een vergelijkbaar scenario door.
“Als woningprijzen minder worden opgedreven door belastingvoordelen, draagt dat potentieel ook bij aan de betaalbaarheid van huren. Bij structureel lagere prijsniveaus hoeven verhuurders minder huur te vragen om aan hun rendementseis te voldoen. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van huren draagt bovendien bij aan de gewenste uitbreiding van het nu nog kleine vrije huursegment”, schrijft de toezichthouder in het DNBulletin.
VEH: onbegrijpelijk voorstel
Vereniging Eigen Huis (VEH) noemt het voorstel van DNB onbegrijpelijk. “Het veroorzaakt grote onrust onder huiseigenaren, terwijl het geen concreet plan is maar veel meer een advies aan een volgend kabinet”, zegt directeur belangenbehartiging Karsten Klein.
Volgens Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis is de kans klein dat dit plan ook echt wordt doorgevoerd. Hoewel DNB het kabinet economisch advies geeft en daarmee invloed op nieuw beleid heeft, moeten er nog flink wat stappen gezet worden voordat dit plan ook beleid wordt. “Het is niet zo dat DNB een uitgebreid plan heeft gepresenteerd”, aldus André de la Porte. “Dit is een signalering. Er is absoluut nog niets besloten.”
Lees ook: Hypotheekrenteaftrek niet in gevaar tijdens coronacrisis

belastingvoordelen, DNB, eigenwoningforfait, fiscale verschillen tussen huren en kopen, Hypotheken en financiering, Nieuws, scheefgroei, Verhuur