Eerste Kamer neemt omstreden ‘kraakwet’ aan

Krakers kunnen voortaan sneller uit een pand worden gezet. De Eerste Kamer heeft een initiatiefvoorstel van VVD en CDA hierover aangenomen. Over de uitvoerbaarheid van de kraakwet is echter nog veel discussie.
Via de wet Handhaving Kraakverbod kan een kraakpand binnen drie dagen worden ontruimd. Voorheen moesten pandeigenaren hiervoor een kort geding aanspannen. Tot daarover een uitspraak volgde, wat tot acht weken kon duren, mochten krakers niet worden uitgezet. De nieuwe wet regelt ontruiming via een strafrechtelijke procedure in plaats van een civielrechtelijke. Op die manier zou een zaak al binnen drie dagen door een rechter-commissaris kunnen worden getoetst.
‘Bestaand kraakverbod niet afdoende’
In december nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel hierover van Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) aan. Volgens de Kamerleden was het bestaande kraakverbod niet meer afdoende. Krakers trekken na een ontruiming al snel weer door naar een ander pand, zo luidde de motivering. Het wetsvoorstel kreeg steun in de Eerste Kamer van VVD, Fractie-Nanninga, CDA, PVV, FVD, Fractie-Otten en 50-Plus. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA, D66, SGP, CU, PvdD en OSF stemden tegen.
Uitvoerbaarheid ter discussie
De uitvoerbaarheid van de wet roept discussie op. Onder meer de Raad van State, het landelijke OM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn kritisch, omdat zij vrezen voor extra werkdruk. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam deed namens de Amsterdamse driehoek in een open brief aan de senatoren een oproep om tegen het voorstel te stemmen.
Door de wet groeit de werkdruk voor rechters, politie en OM met 231%, schrijft Halsema. Dit komt omdat voortaan altijd een dossier moet worden gemaakt, terwijl dat nu alleen bij een kort geding het geval is. In de praktijk komt het in slechts 30% van de gevallen tot een kort geding, zegt de burgemeester. Verder vertrekken krakers meestal al voordat het zover komt.
Minder kraakpanden
Bovendien is het aantal kraakpanden in Amsterdam de afgelopen jaren fors afgenomen, schrijft de burgemeester. De tijd waarin krakers nog ongehinderd hun gang konden gaan in de hoofdstad is al lang voorbij. “Ieder gekraakt pand waar een eigenaar concrete plannen mee heeft wordt zo snel mogelijk ontruimd. Zo werden in 2019 nog 86 panden gekraakt, dat waren er afgelopen jaar nog maar 15 in totaal”, aldus Halsema.

Eerste Kamer, Femke Halsema, Juridische zaken en regelgeving, kraakpand, kraakwet, Nieuws