Experts: schrappen overdrachtsbelasting helpt starters niet

Diverse experts verwachten niet dat het schrappen van de overdrachtsbelasting starters helpt om sneller een betaalbare woning te krijgen. Het kabinet gaat dit plan presenteren tijdens de komende Prinsjesdag. Vereniging Eigen Huis en hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer zien veel meer heil in het stimuleren van relevant woningaanbod voor starters.

Het kabinet stelt voor om de overdrachtsbelasting van 2 procent af te schaffen voor  mensen van 18 tot 35 die voor het eerst een woning kopen en er zelf in gaan wonen. Daarentegen stijgt de deze belasting voor beleggers die een woning (door)verkopen van 6 naar 8 procent. Zodoende hoopt het kabinet het speculeren op de woningmarkt te ontmoedigen, zodat er weer meer betaalbare woningen vrijkomen voor starters.

Twijfels over afschaffen overdrachtsbelasting

Hoewel Vereniging Eigen Huis het plan van het kabinet “sympathiek” noemt, denkt woordvoerder Hans André de La Porte niet dat er meer geschikte woningen voor starters op de markt komen. “Met dit plan stimuleert het kabinet juist de vraag naar woningen. Maar die is al hoog genoeg. Het tekort aan betaalbare woningen is te groot”. Ook service-organisatie Dynamis voor de vastgoedsector is het met VEH eens dat afschaffen van de overdrachtsbelasting niets oplost voor de starter op de woningmarkt.
Probleem woningaanbod starters
Volgens hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer wordt een woning feitelijk goedkoper voor starters omdat de overdrachtsbelasting zou worden afgeschaft. “Daardoor kunnen meer starters zich een huis veroorloven. Vanwege meer vraag zullen op niet al te lange termijn de huizenprijzen stijgen. Nee, het probleem is dat er niet genoeg nieuwe woningen zijn en al helemaal niet voor starters.” De hoogleraar ziet veel meer heil in meer invloed voor gemeenten om specifiek voor starters woningen te bouwen via procedures.

Probleem voor starters is het gebrek aan betaalbare koopwoning
Wie is een starter?
Verder heeft Boelhouwer twijfels twijfels bij de uitvoerbaarheid van het plan van het kabinet. “De Belastingdienst moet straks controleren wie er precies een starter is. Maar hoe bepaal je dat? Behoort een stel waarvan één persoon eerder een huis heeft gekocht bijvoorbeeld ook tot de starters?”
Ook onderzoeksbureau Dialogic zette eerder al vraagtekens over de praktische uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van de maatregel om verschillende tarieven van de overdrachtsbelasting voor diverse woonconsumenten toe te gaan passen. In opdracht van het ministerie van Financiën onderzocht Dialogic of dit mogelijk is. Haar rapport onderstreepte het bezwaar van Boelhouwer dat het lastig is om vast te stellen wie een starter eigenlijk is. “Er is simpelweg geen databron die deze informatie met zekerheid kan verstrekken.” Ook de VEH heeft geen vastomlijnde definitie van een starter. “Als je ooit een woning hebt gekocht, daarna gehuurd en dan weer koopt, ben je dan een starter of niet? Hetzelfde geldt bij echtscheidingen. We hebben nog heel veel vragen over deze regeling”, aldus De La Porte.

Concurrentie tussen starters
Ook de NVM reageert afwijzend op de plannen van het kabinet voor de ovedrachtsbelasting. “We verwachten dat de effecten voor de starter minimaal zullen zijn. Het rapport van Dialogic laat zien dat differentiatie in overdrachtsbelasting naar doelgroep niet een methode is om concurrentie op de woningmarkt te verminderen” aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. VEH verwacht dat de starters op de koopmarkt meer met elkaar gaan concurreren vanwege het schrappen van de overdrachtsbelasting. De La Porte denkt dat starters tegen op elkaar bieden, waardoor de huizenprijzen stijgen.
Meer woningen voor starters
NVM, Boelhouwer en VEH zien de oplossing in het bouwen van meer woningen voor starters met oog voor locale verschillen op de koopmarkt. Daarnaast pleit de makelaarsvereniging voor een integrale herziening van het financiële en fiscale stelsel rond de vastgoedmarkt. Hoes. “Ik wil het Kabinet dan ook graag oproepen om met de maatschappelijke partners om tafel te gaan en gezamenlijk na te denken over een structurelere en toekomstbestendige inrichting van de woningmarkt.”

Verschillende belastingtarieven
Als de plannen van het kabinet omtrent de overdrachtsbelasting toch doorgaan komen er per 1 januari 2021 vijf verschillende belastingtarieven:  0% voor starters (woningmarkt), 2% voor doorstromers (woningmarkt), 6% voor bouwgrond, 7% voor commercieel vastgoed en 8% voor beleggers (woningmarkt).

Boelhouwer, overdrachtsbelasting, starters, Uitgelicht, VEH, woningaanbod, Woningmarkt en economie