Floris Alkemade blijft voorlopig Rijksbouwmeester

Floris Alkemade blijft Rijksbouwmeester tot 1 september 2021. Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Alkema gevraagd langer aan te blijven.

Het ministerie van BZK wil Alkemades verblijf verlengen om de continuïteit van een aantal belangrijke projecten te waarborgen. Het gaat daarbij om een aantal nationale woningbouwstudies en omvangrijke projecten als het Nationaal Programma Groningen, Panorama Nederland en de renovatie van het Binnenhof. Daarnaast biedt een langer verblijf van Alkemade meer tijd om zijn opvolger in te werken.
Maximale termijn
Alkemade heeft de maximale ambtstermijn van vijf jaar als Rijksbouwmeester volgemaakt.  Momenteel rondt het ministerie van BZK de procedure voor het benoemen van een nieuwe rijksbouwmeester af. Waarschijnlijk zal de ministerraad over enkele weken gevraagd worden om met de voordracht in te stemmen.
Vernieuwer
Floris Alkemade was sinds september 2015 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijkadviseurs. Hij stond bekend als vernieuwer en visionair. In tegenstelling tot zijn voorgangers trad Alkemade regelmatig op in de media. Hij schuwde niet om andere standpunten in te nemen dan het Rijk of het kabinet. Zo stelde Alkemade vorig jaar bij Nieuwsuur dat zonneweides wat hem betreft een allerlaatste optie zijn, terwijl minister Ollongren provincies opriep om juist haast te maken met de aanleg van die velden met zonne-energiepanelen.
Lees verder onder de afbeelding

Panorama Nederland reisde Nederland rond (bron Rijksoverheid)
Panorama Nederland
Met Panorama Nederland schetste Alkemade een nieuw perspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarbij verbondt hij de woningbouwopgave met de huidige maatschappelijke problematiek. Zoals de opvang van vluchtelingen, lokale voedselproductie en verduurzaming van de landbouw en woningbouw. Via de prijsvraag van Panorama Lokaal stimuleerde de rijksbouwmeester woning- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen om vernieuwende ontwerpen te maken voor woonwijken. Doel was om meer betaalbare, klimaatbestendige en energiezuinige woningen te bouwen.
—————-
Alkemade schreef een essay over De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen 

floris alkemade, Nieuwbouw en projectontwikkeling, Nieuws, panorama nederland, rijksbouwmeester