Fonds opengesteld: €450 miljoen voor betere woonkwaliteit

Het Rijk stelt €450 miljoen beschikbaar voor verbetering van de leefbaarheid en woonkwaliteit in gebieden met een achterstand. Gemeenten kunnen zich sinds deze week aanmelden voor een bijdrage hiervoor uit het Volkshuisvestingsfonds. Per aanvraag moet het gaan om minstens 200 woningen.
Het geld is bedoeld voor gebieden waar woonkwaliteit en leefbaarheid achteruit hollen. In sommige gebieden leidt een tekort aan betaalbare woningen tot excessen met malafide verhuurders. Het woningonderhoud en de leefbaarheid in die gebieden zijn slecht. Op andere plekken dreigt juist verloedering door een (naderende) overcapaciteit en bewoners die geen geld hebben om in onderhoud te steken.
Focus op particuliere woningvoorraad
De regeling is niet alleen bedoeld voor sociale woningbouw. Sterker nog, de focus ligt op de particuliere woningvoorraad, zo laat een woordvoerder van RVO.nl weten. Wel moeten de woningen in kwetsbare gebieden staan.
Minstens 200 woningen
Gemeenten die een bijdrage willen uit het fonds, moeten projecten aanmelden met minstens 200 woningen, of het moet gaan om een project waarmee minimaal 7,5 miljoen euro is gemoeid. Kleinere gemeenten in grens- en krimpregio’s kunnen samenwerkingsverbanden aanmelden. Aanmelden voor de regeling kan tot en met 19 mei. Vervolgens zal demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) begin juli bekendmaken welke gemeenten een bijdrage ontvangen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Ondersteunen
Het gaat om gebieden in heel Nederland. Daarom heeft het kabinet heeft een aantal bureaus zoals Arcadis en Witteveen en Bos de opdracht gegeven om in vijf landsdelen de aanvragen te ondersteunen. In het zuiden gaat het onder meer om stadswijken in Breda, Tilburg en Eindhoven. In het noorden betreft het onder andere het gebied Oost-Groningen en Zuid- en Oost-Drenthe. De focus ligt in het westen op Amsterdam-Zuidoost, Utrecht Overvecht en een aantal andere stedelijke gebieden. Daarnaast komen in het oosten de Achterhoek, Twente en Arnhem-Oost in aanmerking.
Maatregelen woningmarkt
Het openstellen van de regeling volgt uit maatregelen die Ollongren afgelopen november aankondigde om de woningmarkt uit de malaise te trekken. Daaronder viel ook het maximaliseren van huurverhoging en nieuwe afspraken met provincies.
 
 
 

Dossiers, ministerie Binnenlandse Zaken, Nieuws, rijksoverheid, Verduurzaming, Volkshuisvestingsfonds