Fors hogere woonlasten door afval en OZB

De woonlasten van huiseigenaren stijgen dit jaar met 5,2%. Dat is fors hoger dan de stijging vorig jaar (3,4%) en maar liefst 4 keer zo hoog dan de inflatie. Een van de boosdoeners van de stijgende woonlasten is de afvalstoffenheffing die met gemiddeld 9,5% omhoog schiet. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.
Meer betalen voor afval
Nog nooit eerder betaalden huiseigenaren en huurders zoveel voor het ophalen van huisvuil. In 157 gemeenten gaan deze kosten met meer dan 10 % omhoog en zes gemeenten verhoogt de heffing zelfs met meer dan 50 %. Koploper is Etten-Leur waar de huishoudens 151 euro (+64%) meer betalen voor de afvalstoffenheffing dan vorig jaar.
Belangrijke oorzaak is de hogere belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Veel gemeenten berekenen deze lasten door in de afvalstoffenheffing. Met de belastingverhoging wil de rijksoverheid recycling van afval bevorderen.
Stijging OZB
Daarnaast zorgt de onroerendzaakbelasting voor fors hogere woonlasten. Gemeenten gebruiken de stijging van de ozb om de grotere uitgaven voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en jeugszorg te compenseren. Eind vorig jaar waarschuwde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al dat zorgkosten jaarlijks met 7 % toenemen. Vereniging Eigen Huis vindt dat het Rijk en de gemeenten duidelijke afspraken moeten maken om de bekostiging van deze zorgtaken eerlijk te verdelen. Volgens de VEH mag een ozb-stijging niet alleen op huiseigenaren worden afgewenteld om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.
Stijgende woonlasten hebben forse gevolgen voor de portemonnee. In Laarbeek bijvoorbeeld is de rekening voor huiseigenaren dit jaar gemiddeld  € 220 hoger dan in 2019.
Overzicht per provincie en gemeente
Vereniging Eigen Huis publiceert top-5 lijsten van de ontwikkeling van gemeentelijke woonlasten. Op interactieve provinciekaarten kunnen huiseigenaren per gemeente de ontwikkeling van de verschillende soorten woonlasten zijn te zien.

afvalstoffenheffing, huiseigenaren, OZB, Uitgelicht, VEH, Woningmarkt en economie, Woningmarktcijfers, woonlasten