Funda: daling tevredenheid woonsituatie leidt niet tot meer vraag woningen buiten de stad

Mensen die in de stad wonen zijn sinds de coronacrisis minder tevreden over hun woonsituatie dan mensen buiten de stad. Een massaal vertrek naar de provincie blijft vooralsnog echter uit. Dat blijkt uit cijfers van funda.

Het aantal zoekopdrachten op het huizenplatform naar woningen buiten de stad is sinds de coronacrisis niet toegenomen. Dit terwijl leefruimte en buitenruimte een stuk belangrijker zijn geworden, zo blijkt uit funda’s periodieke peiling. Hoewel maar één op de tien respondenten zegt dat de coronacrisis zijn woonwens beïnvloedt, laat het onderzoek zien dat de huidige situatie wel degelijk veranderingen met zich meebrengt.

Leefruimte en tuin aanzienlijk belangrijker

Sinds de coronacrisis en de bijbehorende beperkende maatregelen zijn de leef- en buitenruimte van een woning nog belangrijker geworden. Zo zijn bewoners van een appartement minder tevreden over hun woonsituatie in vergelijking met bewoners van een woonhuis. Op funda stijgt het aantal zoekopdrachten naar woonhuizen en huizen met een tuin, terwijl het aantal zoekopdrachten naar appartementen daalt.

Liever samen dan alleen

Hoewel de meeste Nederlanders de afgelopen twee maanden veel meer samen thuis waren, heeft dit geen negatieve invloed op de tevredenheid over hun woonsituatie. Sterker nog, mensen die samenwonen zijn over het algemeen positiever dan alleenwonenden. Toch blijft er bij de meerpersoonshuishoudens nog steeds iets te wensen over: er is onder deze groep sinds de coronacrisis een groeiende behoefte aan een extra kamer.
dit kan wel degelijk het begin van een trend zijn
– Quintijn Schevernels, CEO funda

De invloed van thuiswerken

De meerderheid van de respondenten verwacht dat zij ook op lange termijn meer thuiswerken dan voor de coronacrisis. Dit heeft momenteel echter weinig invloed op hoe tevreden men is over zijn woonsituatie of op het belang van de reisafstand naar kantoor. ‘Het lijkt alsof mensen denken dat de coronacrisis niet echt tot structurele veranderingen leidt. Als je echter dieper de data induikt, blijkt de onderliggende woonwens toch te veranderen. Dit kan wel degelijk het begin van een trend zijn. Langdurig en intensief thuiswerken lijkt immers toch wel invloed te hebben op hoe men de woonomgeving ervaart. Waar dit op de langere termijn toe leidt is natuurlijk afhankelijk van hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt en ook hoe bedrijven in de toekomst met thuiswerken om willen gaan”, aldus Quintin Schevernels, CEO van funda.
 

De ‘coronapeiling’ van funda

Sinds de coronacrisis doet funda regelmatig onderzoek op basis van actuele platformstatistieken en ingevulde vragenlijsten door websitebezoekers. Hieruit blijkt dat na een lichte aarzeling in het begin van de coronacrisis het vertrouwen in de woningmarkt weer is hersteld. Een steeds groter wordende groep vindt het juist nu een goed moment om te kopen en verkopen en ook de motivatie om plannen door te zetten groeit. Ook blijkt dat woningen in het hogere segment zeker niet lijden onder de crisis: deze zijn momenteel juist relatief populair.

coronacrisis, coronavirus, Funda, Nieuws, Online en digitalisering, woning buiten de stad, Woningmarkt en economie, woontevredenheid