Gedupeerden Euribor-hypotheek wijzen schikking ABN AMRO af

Een groot aantal klanten met een Euribor-Woninghypotheek krijgt een schadevergoeding van de ABN AMRO voor rente-opslagverhogingen in 2009 en 2012. Na jarenlang procederen tussen de bank en gedupeerden en Stichting Euribar is er een schikking bereikt. Dat houdt onder meer in dat het opslag tot 1 januari 2025 is vastgezet op maximaal 1 procent en daarna tot maximaal 1,2 procent kan worden verhoogd.
De gedupeerden, verenigd in Stop de Banken (SDB), liet weten niet akkoord te gaan met de in hun ogen eenzijdige schikking. De gemaximeerde rente-opslag is voor SDB onbespreekbaar. De stichting heeft ABN AMRO opnieuw gedagvaard. SDB zegt zo’n 800 gedupeerden te vertegenwoordigen.

Rente-opslagen
De kiem van het conflict tussen de hypotheekklanten van Euribor en ABN AMRO ligt in de rente-opslagverhogingen die de bank in 2009 en 2012 doorvoerde. Volgens de bank gaven marktontwikkelingen aanleiding om deze opslagen op te leggen voor dit soort variabele Euribor-hypotheken. De hypotheekrente beweegt daarbij mee met de Euribor-rente die banken onderling berekenen.
Rechtsgang
De stichting SDB was het hier niet mee eens en betwistte de rente-opslagen bij de rechter. Het Gerechtshof Amsterdam gaf de eisers gelijk, maar de Hoge Raad vernietigde de uitspraak in cassatie en verwees de rechtszaak naar een ander Gerechtshof. Om een verdere langdurige rechtszaak te voorkomen, besloten de ABN AMRO en Stichting Euribar tot een schikking.
De ABN AMRO belooft de gedupeerden 62,5 procent van de rente-opslagverhogingen te vergoeden en de rente-opslag te maximaliseren. De SDB wil minimaal 70%.

ABN Amro, Euribor rente, gedupeerden, Hypotheken en financiering, Nieuws