Geldverstrekkers verankeren verduurzaming in adviesgesprek

De eerste twaalf geldverstrekkers gaan vanaf 17 december aangeven of in een adviesgesprek verduurzaming aan de orde is gekomen. Daardoor moet een beter beeld ontstaan van verduurzaming op de woningmarkt en kunnen aanbieders en intermediairs hier beter op inspelen.

De twaalf geldverstrekkers gaan werken met nieuwe informatievelden bij een hypotheekaanvraag. Hierin geven adviseurs aan of in het adviesgesprek verduurzaming aan de orde is gekomen, of de klant zijn woning gaat verduurzamen en zo ja op welke wijze hij dit financiert. Door de gestandaardiseerde vastlegging van gegevens moet een beter beeld ontstaan. De nieuwe velden zijn ontwikkeld door Hypotheken Data Netwerk (HDN) in samenwerking met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. De eerste 12 deelnemende geldverstrekkers zijn Rabobank, Obvion, Vista Hypotheken, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Venn, Woonnu, Onderlinge ’s-Gravenhage, Triodos, Reaal en Merius.
Wijzigingen in HDN-standaard
Met een aantal wijzigingen in de decemberrelease van de standaard hoopt HDN beter inzicht te kunnen geven in de voortgang van de verduurzamingsopgave. Deze wijzigingen zijn:
Adviseur kan aangeven of verduurzaming in het adviesgesprek aan de orde is gekomen;
Adviseur kan aangeven of verduurzaming gaat plaatsvinden en hoe dit gefinancierd gaat worden.
Op dit moment is het alleen mogelijk om aan te geven wat de hoogte is van de energiebesparende voorzieningen (EBV) en het Energie Bespaar Budget (EBB), zodat op basis van dit bedrag de financiering verruimd kan worden. Met de nieuwe informatievelden kan de adviseur ook aangeven dat er sprake is van verduurzaming die de klant (deels) op een andere wijze financiert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigen middelen, een Energiebespaarlening of een schenking.
Inzicht in verduurzaming woningen
Door de gestandaardiseerde vraagstelling ontstaat een beeld van de verduurzaming in verschillende adviessituaties en klantgroepen. Op basis hiervan kunnen geldverstrekkers en intermediairs ontdekken waar de “markt” ligt voor verduurzaming en of hier kansen blijven liggen. Bovendien dragen zij op die manier bij aan het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland.
Oproep aan alle geldverstrekkers
“Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een grote maatschappelijke opgave”, zegt Merlyn van den Berg, directeur en bestuurder bij HDN. “Met de invoering van deze vragen kunnen we de voortgang daarvan gaan monitoren. We roepen daarom alle geldverstrekkers op om hier hun steentje aan bij te dragen en de nieuwe verduurzamingsvelden toe te voegen aan hun HDN-schema.”
Eerste stap
Floor van Workum en Martin Hagedoorn, met Vista Hypotheken en CMIS Franchise deelnemers aan het Sectorcollectief Duurzaam Wonen: “Geldverstrekkers hoeven niet te wachten tot de nieuwe informatievelden generiek worden, maar kunnen ze nu al gaan uitvragen. Een belangrijke eerste stap, die onderdeel is van een groter plaatje. Zo zullen adviessoftwarebouwers de komende maanden verduurzamingsvragen ook in de inventarisatie beschikbaar stellen en zal HDN komen met een verduurzamingsdashboard.”
Hypotheekadviseurs timmeren de laatste tijd behoorlijk aan de weg als het gaat om verduurzaming. Zo hebben er al 6.200 de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen gevolgd.

financiering verduurzaming, HDN, Hypotheken Data Netwerk, Hypotheken en financiering, Nieuws, sectorcollectief Duurzaam Wonen, Verduurzaming