Grootste kopzorg jongeren is vinden van woning

Ruim een derde van de jongeren maakt zich zorgen over het vinden van een woning. Dat blijkt uit een onderzoek van 1828 Groep, de ontwikkelaar van een betaalbaar huurwoningconcept voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. De enquête vond plaats onder ruim 1800 personen in deze leeftijdscategorie. 

Dit onderzoeksresultaat sluit aan bij de bevindingen in een update van het rapport Kansrijk Woningmarktbeleid, dat het Centraal Plan Bureau (CPB) afgelopen week presenteerde (zie kader). In het onderzoek van 1828 Groep geeft 36% van de jongeren aan dat ze geen woningen kunnen vinden omdat ze te duur zijn. 30 procent van de ondervraagden laat weten dat de wachtlijst te lang is en volgens 21% is er te weinig woningaanbod. Het gros van de jongeren woont nog thuis (77%), maar 41% daarvan wil graag uit huis. Daarbij zoekt maar liefst 88% naar zelfstandige woonruimte en slechts 2% speurt naar een kamer.
Bekijk hieronder video hoe jongeren op zoek gaan naar een woning via het woonconcept 1828
Tekst gaat verder onder video

Hoge woningnood jongeren
Volgens Ernest van der Meijde, initiatiefnemer van 1828 Groep is de woningnood onder jongeren erg hoog: “Dat bleek al uit het aantal inschrijvingen voor ons woonconcept: ruim 18.000 binnen een half jaar.” Volgens Van der Meijde maken de jongeren zich het meest zorgen over het vinden van een woning in de toekomst. “Verreweg de meeste jongeren voldoen niet aan de inkomenscriteria van de vrije huursector. De enige oplossing is het aanbieden van een woning onder de sociale huurgrens. Maar daar zijn er simpelweg te weinig van. Het gevolg is dat jongeren langer thuis wonen dan gewenst of een veel te hoge huur betalen voor te kleine kamers.”
Platform Woonstarters
Vorig jaar oktober werd het Platform Woonstarters opgericht, een initiatief van Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) in co-creatie met onder meer Bouwfonds Property Development (BPD), De Hypotheekshop, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De partners van het digitale platform bundelen in zes edities innovatieve ideeën en plannen om met name jongeren eerder aan een geschikte woning te helpen. Volgens directeur Jan Willem van Beek van de SVn is alleen het aanbieden van een starterswoning onvoldoende. “Er is meer nodig.”
Lees verder onder de afbeelding

Aantal nieuwe startersleningen neemt al sinds 2015 af (bron SVn)
Minder startersleningen verstrekt
Overigens zijn in 2019 minder startersleningen (2.256) verstrekt dan in 2018 (2.551). Dat blijkt uit het jaarverslag van SVn. Van Beek: “We zien dat de positie van de starter in stedelijke gebieden is verslechterd door een achterblijvend woningaanbod, stijgende woningprijzen en strengere financieringseisen.”
 
KADER
CPB: Minder sociale huurwoningen door verhuurderheffing
De verhuurderheffing leidt op termijn tot een lager aanbod van sociale huurwoningen en hogere huren. Dat verslechtert de toegankelijkheid van de woningmarkt voor lageinkomensgroepen. Dat meldt het Centraal Plan Bureau in haar onderzoeksrapport Kansrijk Woningmarktbeleid.
Het CPB doet een aantal aanbevelingen om de situatie op de woningmarkt voor onder andere jongeren te verbeteren. Bijvoorbeeld het verminderen van subsidies voor koopwoningen en sociale huurwoningen verkleint de woningschaarste. Daardoor wordt het gemakkelijker om een passende woning te vinden.
Verder stelt het Centraal Plan Bureau voor om de huurtoeslag te ontkoppelen van werkelijke huren. Daardoor verminderen wachtlijsten en krijgt een doelgroep zoals jongeren meer keuzevrijheid. Daarnaast moeten er volgens CPB voldoende woningen gebouwd worden. Dat kan door het toestaan van meer woningbouwplannen en het bieden van meer woningbouw buiten de bebouwde kom.

huurmarkt, jongeren, Nieuws, woningmarkt, Woningmarkt en economie, woningnood