Huiseigenaren in coronatijd minder bereid tot woningverduurzaming

De helft van de huiseigenaren verwacht dat de coronacrisis een positief effect heeft op het bereiken van de gewenste CO2-reductie in 2030. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Tegelijkertijd zijn minder Nederlanders bereid om te investeren in een duurzamere woning vanwege financiële onzekerheid.

De online enquête Verduurzaming tijdens corona – Optimistische huiseigenaren wachten op het juiste moment werd ingevuld door een representatieve groep van 1214 personen, waarvan 736 een eigen woning hebben. De ABN AMRO heeft deze resultaten vergeleken met een nog nooit eerder gepubliceerde enquête van de NVDE onder haar leden over woningverduurzaming tijdens de coronacrisis. Circa 140 bedrijven vulden deze vragenlijst in.
Consument positief, ondernemers pessimistisch
Uit de analyse van beide enquetes blijkt dat de consument een stuk positiever is over het bereiken van de nationale klimaatdoelstellingen dan de NVDE-leden. Volgens 49 procent van de huiseigenaren moet het mogelijk zijn om dankzij de coronacrisis de CO2-ambities in 2030 te halen. Het Rijk wil dat de emissie in 2030 49% lager ligt dan in 1990. Slechts 24% denkt dat het juist moeilijker wordt dit doel te bereiken.
Maar liefst 81% van de gevraagde specialisten op het gebied van zonnepanelen, isolatie, warmtepompen en zonneboilers is pessimistisch gestemd over het behalen van de CO2 doelstelling vanwege te verwachten omzetverlies. Maar liefst 86% van de ondernemers rekent in het derde kwartaal van 2020 op een verlies van 20% of meer.
Uitstel investeringen woningverduurzaming
Het omzetverlies heeft te maken met het feit dat relatief veel huiseigenaren een investering in woningverduurzaming uitstellen. Arnold Mulder, sector banker energy van de ABN AMRO licht toe: “Veel huizenbezitters houden de hand op de knip omdat zij onzeker zijn over de effecten die de crisis uiteindelijk op hun financiële buffer zal hebben.”
Lees verder onder afbeelding

Financiële overwegingen spelen meest een rol bij investering in woningverduurzaming (bron: Vastgoed Actueel)
Scherpe coronadeal
Volgens Mulder kan het echter juist tijdens deze crisis lonend zijn om in woningverduurzaming te investeren. “Veel mensen krijgen vakantiegeld uitbetaald in de komende periode. Ondernemers kunnen daar op inspelen door bijvoorbeeld met een scherpe coronadeal te komen. Aangezien veel huiseigenaren noodgedwongen hun vakantie in eigen huis zullen doorbrengen, kan een goed aanbod twijfelaars over de streep trekken. Zo maakt de afbouw van de salderingsregeling het juist nu aantrekkelijk om te verduurzamen.”
Niet bezuinigen op klimaat
De ondervraagde consument vindt niet dat het klimaat het kind van de rekening moet worden als de overheid straks moet bezuinigen om de begroting op orde te houden. 64 procent wil dat de subsidies behouden blijven. Daarnaast vindt 44 procent het bespreekbaar dat zowel burgers als bedrijven meer belasting betalen voor de CO2-uitstoot. Slechts 29 procent is hierop tegen.
 

coronacrisis, Nieuws, Verduurzaming, woningeigenaren, woningverduurzaming