Hypotheekmarkt stijgt in 2019 naar record; corona zorgt voor laagste rentestand

De Nederlandse hypotheekmarkt is over heel 2019 gestegen naar een recordhoogte van 128 miljard euro. Deze groei is met name te danken aan de toename in het aantal hypotheken bij over- en bijsluiters.
Dat blijkt uit de Hypotheekupdate van concultancybureau IG&H over het vierde kwartaal van 2019. De recordgroei van de hypotheekmarkt in 2019 komt zowel door een stijging van het aantal hypotheken als door een toename van de hypotheeksom. De gemiddelde hypotheeksom stijgt in 2019 met 6,5% naar 326.000 euro. Hiermee bereikt het zijn hoogste punt sinds 2006.
Ten opzichte van 2018 is het aantal hypotheken met 13,4% toegenomen tot 392.000 afgesloten hypotheken. Deze groei is met name te danken aan de toename in het aantal hypotheken bij over- en bijsluiters (+35,9% ten opzichte van 2018).
Starters blijven achter
Met een marktaandeel van bijna 46% blijven doorstromers de grootste groep op de hypotheekmarkt. De over- en bijsluiters komen echter steeds dichterbij met een marktaandeel van bijna 36%. Met name het aantal afgesloten hypotheken ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 groeit sterk (+26,1%) onder over- en bijsluiters. Bij doorstromers is de groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 minder groot (+6,9%).
Bij starters is de hypotheekomzet in het vierde kwartaal juist gedaald, met 1,4%. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 zijn er onder starters 3,2% minder hypotheken afgesloten. De gemiddelde hypotheeksom bij de startersgroep groeit wel met 1,9% naar 276.000 euro, terwijl deze bij doorstromers en over- en bijsluiters daalt.
Van Bruggen: vorige week grootste hypotheekrentedaling van 2020
De week van 2 maart gaat de boeken is als de week met de grootste hypotheekrentedaling van 2020 tot nog toe. Die conclusie trekt Van Bruggen Adviesgroep in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Twee op de drie geldverstrekkers verlaagden hun hypotheekrentes. Het aantal geldverstrekkers dat de rente verlaagde, naam toe naarmate die langer vast stond.
Voor 5 jaar vast was de daling van de gemiddelde rente 0,01 procentpunt, voor 10 jaar vast 0,02, voor 20 jaar vast 0,03 en voor 30 jaar vast 0,04, meldt het hypotheekaviesbedrijf. In de praktijk betekent een hypotheekrenteverlaging dat voor een gemiddelde hypotheek van ruim € 300.000 dat een huizenbezitter maandelijks enkele euro’s bespaart.
“De meeste verlagingen bij de geldverstrekkers zijn slechts een paar honderdsten, maar week-op-week gaan zo langzamerhand die honderdsten ook aantikken. Alleen een aantal kleine spelers liet afgelopen week de hypotheekrentes ongewijzigd”, aldus Van Bruggen.
Coronacrisis oorzaak lagere hypotheekrente
De renteverlaging van afgelopen weken houdt vooral verband met de coronacrisis. Die heeft ervoor gezorgd dat de Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten, de kapitaalmaktrente verlaagd heeft met een 0,5 procent. Een dergelijke renteverlaging zorgt er doorgaans voor dat hypotheekrentes dalen.
12 maart is de zeswekelijkse vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). President Christine Lagarde liet vorige week al weten dat de ECB mogelijk maatregelen neemt om de gevolgen van de corona-uitbraak op de economie te beperken. Vooruitlopend daarop daalde de Euribor – indicator voor de korte hypotheekrente – al naar een nieuw laagterecord.
Hoewel veel processen rond het aanvragen van een hypotheek digitaal verlopen, zal ook de huizenmarkt bij een grote uitbraak waarschijnlijk niet buiten schot blijven, zegt De Hypotheekshop tegen InFinance. “Denk aan het bezichtigen en het taxeren van een woning, verbouwingen en de overdracht bij de notaris. De voortgang van nieuwbouwprojecten kan in het gedrang komen. Wellicht dat de verwerking van hypotheekdossiers bij geldverstrekkers onder druk komt te staan. Mogelijk dat zelfs de hypotheekrente wordt geraakt doordat geldverstrekkers een pas op de plaats maken.”
Neem nu een gratis proefabonnement en lees in editie 2 meer over hypotheken.

coronavirus, daling hypotheekrente, hypotheekmarkt, Hypotheken, Hypotheken en financiering, oversluiten, Uitgelicht