ING verwacht terugloop aanbod van nieuwbouwwoningen

Het aanbod van nieuwbouwwoningen zal de komende tijd flink kleiner worden. Vooral in 2021 worden fors minder nieuwe woningen gebouwd, verwacht het economisch bureau van ING. Oorzaak van de krimp zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis.
De afgelopen jaren was vooral de aanbodzijde van de woningbouw de beperkende factor, zeggen de economen van ING. Schaarste aan bouwlocaties en (sinds een jaar) ook de stikstofmaatregelen beperkten de afgifte van vergunningen.
Dit jaar denkt ING dat er ongeveer 68.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is 4,9 procent minder dan de 71.548 van vorig jaar. In 2021 zou het aanbod van nieuwbouwwoningen volgens de bank uitkomen op 63.000, wat een krimp betekent van 7,4 procent in vergelijking met de prognose van 2020.
Haaks op stijging aantal bouwvergunningen
De verwachte krimp van het aantal nieuwbouwwoningen staat, op het eerste gezicht, haaks op de stijging van het aantal afgegeven bouwvergunningen in het eerste half jaar van 2020.
Uit gegevens van statistiekbureau CBS blijkt dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 8 procent meer vergunningen voor woningbouw zijn afgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2020 was sprake van een toename van 11 procent. Het gaat dan zowel om nieuwbouw als aanpassingen aan bestaande woningen.
Lager consumentenvertrouwen
De coronacrisis zorgt voor een oplopende werkloosheid en een verslechterde financiële positie bij veel consumenten. Dit vergroot de kans dat nu ook de vraagkant een beperkende factor voor productiegroei in de bouw wordt. Een afnemende vraag remt de nieuwbouwproductie omdat de bouw van projecten vaak pas start als minimaal 70% van de woningen verkocht is. Het consumentenvertrouwen ligt sinds april al veel lager en ook de koopbereidheid is flink gedaald, als was er in juli wel enige verbetering.
De bouwsector is laat-cyclisch, wat inhoudt dat deze bedrijfstak de gevolgen van een crisis pas later merkt. Dit omdat in de bouw meestal gewerkt wordt met langlopende projecten, die al vóór de pandemie zijn opgestart. Daardoor zijn de gevolgen dit jaar nog beperkt, denkt sectoreconoom Maurice van Sante van ING. De orderboeken van de bouwers zijn over het algemeen nog goed gevuld. Vandaag werd wel bekend dat het grootste bouwbedrijf van Nederland, BAM, in zwaar weer zit.

BAM, bouwsector, coronavirus, ING, Nieuwbouw, Nieuwbouw en projectontwikkeling, nieuwbouwwoningen, Uitgelicht, Woningmarkt en economie