Kamer wil minister van Volkshuisvesting terug

Om het woningtekort aan te pakken, moet het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Vrom) krijgen. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van PvdA en CDA aangenomen.
De hersteloperatie moet het Rijk meer greep geven op de woningbouwprojecten.
Het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening werd in 2010 geschrapt. Wonen werd daarna een departement binnen Binnenlandse Zaken. Dat werd vervolgens geschrapt door minister Blok (VVD), die destijds concludeerde dat de woningmarkt wel af was.
PvdA en CDA voor minister van Volkshuisvesting
De indieners van de motie voor de terugkeer van het ministerie van Vrom, Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA) willen niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een ander ministerie. De minister van Volkshuisvesting moet de ‘grote volkshuisvestelijke opgave’ die voor ons ligt, aanpakken.

Kamer wil minister van Vrom terug voor meer greep op woningbouw https://t.co/C8HQ24ehat via @volkskrant
— Henk Nijboer (@henknijboer) March 4, 2020

Groeikernen en vinexlocaties
Uit de koker van Vrom kwamen volgens De Volkskrant eerder de plannen voor groeikernen als Zoetermeer en Almere, stadsvernieuwingsprojecten in de grote steden en de aanwijzing van vinexlocaties. In de Kamer bestaat toenemende onvrede over de trage vorderingen in de woningbouw, ook al zijn die deels toe te schrijven aan de problemen met stikstof en Pfas en een tekort aan bouwpersoneel. Onlangs opperden D66 en CDA een plan om Almere Pampus aan te wijzen als zo’n grote bouwlocatie, in combinatie met een metroverbinding met Amsterdam.
Woensdag tekent minister Stientje van Veldhoven (D66) van Milieu en Wonen een zogenoemde Woondeal met Arnhem.
Woonbond pleitte al eerder voor minister van Volkshuisvesting
De Woonbond is blij met de aangenomen motie. Directeur Paulus Jansen riep in een opiniestuk op Joop.nl onlangs ook al op tot de terugkeer van een minister van Volkshuisvesting. De keuze voor de terugkeer van een minister van Volkshuisvesting past ook in het pleidooi van de Woonbond in het Plan voor de Volkshuisvesting. Dat plan om te kiezen voor volkshuisvesting in plaats van woningmarkt, werd gesteund door tal van andere maatschappelijke organisaties.
‘Beleid blijft maar uit’
Tegelijkertijd moet het kabinet ook deze regeerperiode kijken welke stappen ze nog kunnen nemen. Jansen: “Zo praten we met de minister van Binnenlandse Zaken al ruim twee jaar over het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector. Maar het beleid blijft maar uit. Het is echt tijd daar nu stappen in te zetten.”
Ook loopt er nog een discussie over het wetsvoorstel waarmee de inkomensgrens voor sociale huur omlaag gaat. “Daardoor vallen nog meer mensen tussen wal en schip. Ze kunnen niet terecht in de vrije sector en kopen is onbereikbaar. Verhoog de inkomensgrens zodat meer mensen recht krijgen op een betaalbare woning.”
 

Juridische zaken en regelgeving, minister van Volkshuisvesting, Nieuwbouw en projectontwikkeling, Nieuws, Tweede Kamer