Kifid: bank mag Calcasa-rapport weigeren

Bij de aanpassing van de hoogte van een hypotheek mag de bank een door de consument aangereikt Calcasa-rapport van de woningwaarde weigeren. Dit blijkt uit een gepubliceerde uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).  
De commissie deed de uitspraak naar aanleiding van een klacht van een consument. Die vroeg de Rabobank om de rente op een bestaande hypotheek tussentijds aan te passen, omdat de Loan to Value (LTV) van de woning was veranderd. De consument meende op basis van het door hem aangevraagde Calcasa-rapport in aanmerking te komen voor het rentetarief in een lagere LTV-klasse. Dit rapport geeft een geautomatiseerde waardebepaling van een woning op basis van openbaar toegankelijke data.
De bank wilde de LTV-klasse niet aanpassen op basis van het Calcasa-rapport en vroeg de consument om een taxatierapport. De consument diende hierover een klacht in bij het Kifid, omdat de bank een Calcasa-rapport wel accepteert bij een nieuwe hypotheekaanvraag en bij het verhogen van een bestaande hypotheek.
De Commissie van Beroep oordeelt hierin dat er sprake is van een relevant verschil tussen de situatie waarin er sprake is van een Calcasa-rapport met betrokkenheid van een adviseur en de situatie waarin de consument zelf een Calcasa-rapport opvraagt en aanlevert. Dit verschil rechtvaardigt dat de bank voor het aanpassen van de hypotheekrente vanwege een andere LTV-klasse geen Calcasa-rapport accepteert.
Onhelder en onzorgvuldig
Wel vindt de Commissie van Beroep dat de bank “Lang onhelder is geweest over de werkelijke reden voor weigering van het Calcasa-rapport. Eerst heeft de bank de consument voorgehouden dat het was vanwege EU-regels. Hiervan is zij teruggekomen tijdens de klachtbehandeling door de Geschillencommissie. Daar wist de bank ook niet duidelijk te maken waarom de bank een Calcasa-rapport in de ene situatie wel accepteert en in een andere situatie niet.”
De Commissie van Beroep merkt op dat het onzorgvuldig is van de bank dat zij een klacht én een beroepsprocedure nodig heeft om duidelijk te maken waarom de bank een Calcasa-rapport niet accepteert. Daarom is het passend dat de bank aan de consument de redelijke kosten voor deze beroepsprocedure vergoedt.
Relevant verschil
Anders dan bij de Geschillencommissie heeft de bank in de beroepsprocedure aangegeven dat er een wezenlijk verschil is tussen een aanvraag voor aanpassing van het rentetarief vanwege een gewijzigde LTV-klasse en een aanvraag van een nieuwe hypotheek of een hypotheekverhoging. Bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek of een verhoging van een bestaande hypotheek is een adviseur van de bank bij betrokken, die via het bank-portaal een Calcasa-rapport opvraagt en de gegevens verzamelt en controleert.
Een aanvraag om het rentetarief van een bestaande hypotheek aan te passen vanwege een andere LTV-klasse gebeurt in de regel zonder adviseur van de bank. De consument vult zelf de benodigde gegevens in, waardoor het mogelijk is dat er, zonder dat er sprake is van opzet, verkeerde gegevens worden ingevuld. En dan is het Calcasa-rapport gebaseerd op onjuiste gegevens. Als de bank deze gegevens op juistheid zou moeten controleren is nader onderzoek nodig, wat weer kosten meebrengt voor de consument; om die reden vraagt de bank in deze situaties om een taxatierapport of bewijs van de actuele WOZ-waarde.
Lees ook: ‘Verbeteringen nieuwe model taxatierapport laat, maar zinvol’
 
 

Calcasa, Calcasa-rapport, Hypotheken en financiering, Juridische zaken en regelgeving, Kifid, Klachtenininstituut Financiƫle Dienstverlening, loan to value, Nieuws, Rabobank, Taxeren