Model Taxatierapport Woonruimte 2021 definitief vastgesteld

De stuurgroep van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 definitief vastgesteld. De nieuwe versie gaat in op 1 juli 2021.
Op 7 september 2020 heeft NRVT het nieuwe model voor het taxatierapport gepubliceerd. Nu zijn er nog enkele aanpassingen en verduidelijkingen in de bouwkundige paragraaf en de duurzaamheidsparagraaf toegevoegd. De bouwkundige paragraaf is in het definitieve model verduidelijkt. Zo hoeft de taxateur de bouwkundige opnamestaat niet in te vullen als er een actueel rapport van een bouwkundige keuring beschikbaar is. De taxateur kan het keuringsrapport dan als bijlage toevoegen.
Bepalen duurzaamheid
In de paragraaf over duurzaamheid staat dat een taxateur met de nieuwe bepalingsmethode NTA8800 de energieprestatie van een gebouw vast kan stellen. De tool om de investering en impact van duurzaamheidsmaatregelen te berekenen voor het energielabel is nog niet gereed. RVO.nl werkt daar nog aan, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zodra deze informatie beschikbaar komt voor taxateurs, komt dit in het model taxatierapport.
Kritiek op taxaties
Het oude model voor het taxatierapport stamt uit 2018. Het is vernieuwd nadat er kritiek kwam van politieke partijen en De Nederlandsche Bank op de werkwijze van taxateurs. Die zouden te vaak op de waarde van de verkoopprijs uitkomen. De NRVT ging met betrokken partijen om tafel en kwam daarop met het nieuwe model voor het taxatierapport.
Adviezen over duurzaamheid
Nieuw in het taxatierapport: de taxateur moet vanaf juli onder meer de bouwkundige staat van de woning per onderdeel bekijken en aangeven welke kosten met een verbouwing gemoeid zijn. Ook krijgen woningeigenaren voortaan tips en adviezen over duurzaamheid. Op die manier moet het rapport meer informatie bieden dan die ene regel over het bedrag.
CDA: rapporten samenvoegen
Taxateurs moeten hiervoor op examen voor kennis over de bouwkundige staat en over energieprestatie van woningen. Gevreesd wordt voor een tekort aan taxateurs, al is dat volgens NRVT niet het geval. Wel is er al een tekort aan energieadviseurs voor het toekennen van een energielabel. CDA-Kamerlid Julius Terpstra opperde daarom al eerder om het taxatierapport samen te voegen met het energieprestatierapport. De NRVT zegt open te staan voor dit idee.
Bekijk hier het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021.

Dossiers, Energielabel, Nieuws, NRVT, taxatierapport, Taxeren, Verduurzaming