Nederlandse huizenprijzen stijgen harder dan in Europa

De huizenprijzen in Nederland zijn het laatste kwartaal van 2019 harder gestegen dan elders in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. In ons land stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met gemiddeld 6,2 procent. Dat is twee procent hoger dan het gemiddelde in Europa.Forse prijsstijging nieuwbouwwoning
Nieuwbouwwoningen in ons land waren in de laatste drie maanden van vorig jaar zelfs 7,4 procent duurder dan in de vergelijkbare periode in 2018. Deze prijsstijging was hoger dan het derde kwartaal van vorig jaar. Het omgekeerde gold voor de bestaande koopwoningen. De prijsstijging in deze categorie was  ten opzichte van vorig jaar voor de vijfde keer op rij lager dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van 2014 zijn de prijzen van alle koopwoningen alleen maar gestegen. De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en nieuwbouwwoningen is de laatste tijd meer in balans gekomen (bron: CBS)
Coronacrisis
Experts van de woningmarkt zijn verdeeld over de prijsontwikkeling van woningen als gevolg van de coronacrisis. De grootste banken voorspellen dit jaar een scherpe prijsdaling vanwege oplopende werkloosheid en daarmee een lager besteedbaar inkomen. Daardoor zou de betaalbaarheid van een woning onder druk komen. Bovendien zorgt een stijgende hypotheekrente voor een afwachtender houding bij vastgoedbeleggers.Makelaarsland
Daarentegen verwacht Makelaarsland geen extreme dalingen van de huizenprijzen. Volgens haar huizenmarktindicator is er nog steeds sprake van woningnood, omdat er minder woningen gebouwd worden dan de behoefte. Bovendien is de hypotheekrente een stuk lager dan tijdens de kredietcrisis in 2008.  Volgens Makelaarsland zal het vertrouwen van de consument allesbepalend zijn. Wel verwacht het bedrijf dat er een kleine prijscorrectie zal plaatsvinden door tijdelijke vraaguitval. 

coronacrisis, huizenprijzen, koopwoningen, nieuwbouwwoningen, Nieuws, Woningmarkt en economie