Neprom: Woonagenda Noord-Holland is ‘hindernisbaan’

De onlangs gepresenteerde Woonagenda Noord-Holland wordt door het toevoegen van duurzame ambities een ‘hindernisbaan’ voor gemeenten en marktpartijen. Dat zegt de branchevereniging van projectontwikkelaars Neprom.
Het terugdringen van het woningtekort zou op provinciaal niveau topprioriteit moeten zijn. Maar het stapelen en voorschrijven van ambities in de onlangs gepresenteerde Woonagenda Noord-Holland is volgens Neprom-voorzitter Jan Fokkema uitermate schadelijk. ‘Hoe kan het dat politiek Den Haag over woningnood spreekt, terwijl op hetzelfde moment de provincie Noord-Holland woningbouwplannen van gemeenten zomaar van tafel veegt?’
Jaarlijks 75.000 nieuwe woningen
Neprom vindt dat er buitenstedelijke locaties moeten worden aangewezen. ‘Met eerst binnenstedelijk en bij OV-knooppunten bouwen en daarna nog voorzichtig bij de randen van gemeenten kom je er niet.’ In de Nationale Woonagenda is namelijk afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dat is in 2018 en 2019 gehaald, maar de grote vraag is of dat in 2020 en 2021 lukt. Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen voorzag eerder al een dip in 2021 als gevolg van de terugval in vergunningverlening in 2019.
Provincie wil gemeenten helpen
Woordvoerder Diny Pestman van Noord-Holland ontkent dat er sprake is van een hindernisbaan. ‘We zien en erkennen dat er een enorme woningbouwopgave ligt. Eén van de speerpunten van het woonbeleid is daarom juist het versnellen van de woningbouw. We willen gemeenten helpen om in de grote vraag naar woningen te kunnen voorzien. Met de Woonagenda Noord-Holland willen we juist zorgen voor meer woningbouw en veel woningbouwplannen mogelijk maken. Dat kan ook op veel plekken in de provincie. Echter, gebieden met een bijzondere landschappelijke waarde blijven we wel beschermen.’
Slechts bij vijf plannen een zienswijze ingediend
De provincie zegt in de periode 2015 tot en met 2019 bij slechts vijf plannen (voor in totaal 151 woningen) op basis van de provinciale ruimtelijke verordening een zienswijze op het bestemmingsplan te hebben ingediend. ‘Dit is 0,3 procent van de totale nieuwbouwproductie van 53.400 woningen over de afgelopen vijf jaar’, aldus Pestman. ‘De redenen zijn ligging in weidevogelleefgebied, bollenconcentratiegebied, bufferzone, gebrek aan nut en noodzaak en gebrek aan ruimtelijke kwaliteit.’
Pestman vindt dat de opgaven niet los van elkaar kunnen worden gezien. ‘Naast het versnellen van de woningbouw hebben we ook oog voor andere opgaven, zoals mobiliteit, landschap, klimaatadaptatie, energie en duurzaamheid. We zien het juist als de rol van de provincie om daar een goede, integrale afweging in te maken. We realiseren ons dat deze opgaven zich niet overal laten combineren. Bij een woningbouwproject moet je soms kiezen. Die ruimte geven we gemeenten.’
Binnenstedelijke bouwlocaties beschikbaar
Pestman stelt dat er in Noord-Holland ‘heel veel potentiële binnenstedelijke bouwlocaties beschikbaar zijn. Als we samen met de regio constateren dat dit op korte termijn te weinig woningen oplevert, dan is het zeker mogelijk om buitenstedelijk te bouwen. Maar nieuwe locaties buiten de stad vragen grote investeringen in infrastructuur. Zowel voor wegen, openbaar vervoer als energievoorziening. Die investeringen kosten veel geld en vooral ook veel tijd. Daar kunnen we gezien de urgente van de woningbouwopgave niet op wachten. Voor de kortere termijn kiezen we er daarom voor om de woningbouwproductie vooral te verhogen in gebieden die nu al goed bereikbaar zijn. Of waar we die bereikbaarheid met kleinere ingrepen snel op niveau kunnen brengen. Zo maken we optimaal gebruik van bestaande energie- en mobiliteitssysteem.’
Nieuwbouw in Amsterdam valt stil
Het aantal vergunningen dat een gemeente afgeeft, vormt een goede indicator voor de nieuwbouw. Uit cijfers van dagblad Het Parool blijkt dat er over twee jaar in Amsterdam bijna geen woning meer bijkomt. In het vierde kwartaal van 2019 zijn slechts 77 vergunningen afgegeven voor nieuwe huizen, waarvan 16 voor een koophuis. Ter vergelijking: in het vierde kwartaal van 2018 zijn er 1.872 vergunningen verstrekt.
In heel 2019 zijn 1.995 vergunningen afgegeven, tegen 3.097 in 2018. Overigens valt de nieuwbouw in Amsterdam niet onmiddellijk stil. Tussen vergunning en daadwerkelijke bouw zit een paar jaar. Dus over een jaar of twee zal het pas zichtbaar zijn in de stad. Eerder deze week werd juist bekend dat de prijsstijging in Amsterdam lijkt af te vlakken.
De Woonagenda Noord-Holland is hier te downloaden (pdf).
 

Geen categorie, Nieuwbouw en projectontwikkeling, Nieuws