Nieuwe creatieve aanpak incourante woon- en werklocaties

De beroepsvereningingen voor planologen en stedenbouwkundigen (BNSP) en tuin- en landschapsparchitecten (NVTL) staan voor een nieuwe creatieve aanpak van incourante woon- en werklocaties. Dat gebeurt samen met bewoners, ondernemers en gemeenten, zonder inbreng van professionele projectontwikkelaars en beleggers. Dat is het recept van het initiatief  ‘De Woonwijk als noviteit‘.

Beide beroepsverenigingen bieden met hun initiatief een alternatief voor vuistdikke rapportages en lange procedures tussen beleggers, projectontwikkelaars en gemeentebesturen. Planologen, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten komen samen met betrokken burgers, ondernemers en gemeenten met snel uitvoerbare en haalbaare ideeën. Leden van de BNSP en NVTL dienden 47 plannen in. Uiteindelijk kregen twee teams een definitieve opdracht voor het centrum van Geleen.
Lees verder onder de afbeelding

Twee teams werden genomineerd om hun idee verder uit te werken (foto BNSP)
Wonen als dienst
Het idee ‘Het verspreide paleis’ is geselecteerd omdat het noodlijdende (winkel) centrum van Geleen een broodnodige impuls krijgt.  Zo stelt het team voor een braakliggend winkelpand te transformeren naar een woon-werkhotel. Daarmee voorkomt het team verdere winkelleegstand. Bovendien krijgen meer expats en studenten van de Brightlands Chemelot campus een nieuwe woonomgeving. De inzenders van New Urban Networks zien het centrum van Geleen als een leeg paleis dat fris bloed kan gebruiken. Bijzonder aan het plan is om het wonen aan te bieden als dienst en niet als bezit. De jury beschouwt het voorstel als een hedendaagse variant op de vooroorlogse tuindorpen.
Nieuwe woningtypen
Het tweede genomineerde idee ‘Geleen KRAAKT Geleen’ verbetert het centrum van Geleen met nieuwe woningtypen, collectieve tuinen en gebouwtransformaties. Het plan biedt veel ruimte aan bewoners en ondernemers om de handen uit de mouwen te steken.
Lees verder onder de afbeelding
Inzending van bureau DTNP ‘kraakt’ centrum van Geleen (foto DTNP)  
Maquette
De twee teams werken de komende tijd hun idee verder uit in een maquette. De resultaten zijn begin volgend jaar in Geleen te zien. De selectiecommissie bestond onder meer uit rijksbouwmeester Floris Alkemade, stedenbouwkundigen, architecten en vertegenwoordigers van de NVTL en BNSP. Alle inzendingen zijn gepubliceerd op de website van de BNSP.

architecten, beleggers, Nieuws, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, Transformatie, Woninginrichting en -renovatie