NVM: verkoop dure woningen stijgt in coronatijd

De verkoop van woningen in de hogere prijsklassen is aangetrokken. Dat blijkt uit recente cijfers van NVM. Afgelopen week werden in totaal 3700 huizen verkocht. Niet eerder dit jaar waren dat er zoveel in een week tijd.

Het aantal te koop gezette woningen blijft de afgelopen maand stabiel, zo blijkt uit de woningmarktcijfers van de NVM in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit waren er wekelijks circa 4.000, terwijl voor de intelligente lockdown wekelijks gemiddeld 3.000 huizen werden aangeboden.
Lees verder onder de grafiek

Aantal te koop gezette woningen tussen week 8 en 24 blijft op peil (bron NVM)
Verkoop dure woningen gestegen
De verkoop van het aantal ‘dure’ woningen is gedurende de coronacrisis met 5% gestegen. Dat geldt voor woningen van 500.000 euro en meer. De verkoop in dit hoge prijssegment ligt ook hoger dan in dezelfde periode van 2019. De verkoopcijfers in alle prijsklassen zakten alleen in op het moment dat minister-president Rutte de lockdown aankondigde.
Lees verder onder de grafiek

Aantal verkochte woningen heeft zich hersteld na de dip in week 16 (bron NVM)
De woningmarkt heeft zich echter hersteld. “Dit zijn data van nú en niet die van een toekomstige huizenmarkt”, aldus voorzitter Onno Hoes van de NVM. “Op basis van deze feiten nemen we nadrukkelijk afstand van negatieve voorspellingen. Bij de aan- en verkoop van een woning denkt de consument niet in de korte maar langere termijn.” Volgens Hoes heeft de consument kennelijk voldoende vertrouwen dat het kopen van een woning verantwoord is.
Recessie woningmarkt
Het standpunt van de NVM druist in tegen de negatieve tendensen die andere partijen schetsen van het effect van de coronacrisis op de woningmarkt. Slechts een week geleden liet de ING weten dat niet eerder de zogeheten ING Woonindex in een half jaar tijd zo sterk is gedaald. Met een daling van 12 punten komt de index in het tweede kwartaal met 91 punten onder de neutrale score van 100 punten. Ook DNB, Rabobank en Calcasa waarschuwen voor een recessie op de woningmarkt. Volgens deze partijen baren de sterk oplopende werkloosheid en de onzekere gevolgen van de coronacrisis voor de economie de consument veel zorgen. De ING merkt wel op dat de woningeigenaren zich niet sappel maken over de verkoopbaarheid van hun woning. Binnen 3,5 maand verwachten ze hun huis te verkopen, net als voor de coronacrisis.
Gemiddelde verkoopprijs gestegen
De gemiddelde verkoopprijs van een woning steeg de afgelopen maand met 10.000 euro naar 345.000 euro. Volgens de NVM wordt zeker de helft van alle woningen boven de vraagprijs verkocht. “Ik wijt dit aan het nog steeds grote tekort van beschikbare woningen. De woningnood is nog lang niet opgelost (zie kader)”, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM vakgroep Wonen.
Meer huurwoningen aangeboden

In de vrije huursector werden gedurende de coronacrisis ongeveer 20% meer woningen aangeboden dan een jaar geleden. De afgelopen maand is het prijsniveau van verhuurde woningen weer vergelijkbaar met het niveau van begin dit jaar (rond € 1.230). In de eerste maanden van de crisis was er sprake van een lichte prijsdip. De gemiddeld verhuurde woning in Amsterdam kent nog altijd een prijs van ruim € 1.700 (vorig jaar na de zomer was dit rond € 1.800). In de andere grote vier Nederlandse steden lijkt er sprake van een licht dalende trend.

KADER:
Woningtekort voorlopig nog niet weggewerkt
Volgens minister Ollongren moeten de komende 10 jaar 845.000 woningen gebouwd worden om het woningtekort enigszins in te lopen. Het tekort zal voorlopig nog niet zijn weggewerkt. De bewindsvrouw van Binnenlandse Zaken informeerde de Tweede Kamer over het rapport Staat van de Woningmarkt – Jaarrapportage 2020.
Het rapport gaat vooral in op het wegwerken van het woningtekort dat momenteel 331.000 woningen bedraagt. Het tekort behelst 4,2% van de totale woningvoorraad en zal volgens de minister in 2025 oplopen naar 5,1%. In de vijf jaar daarna moet het tekort zijn teruggeschroefd naar 3,7% om in 2035 op 2,1% te eindigen.
Ollongren constateert dat er onvoldoende nieuwbouwplannen zijn om aan de behoefte van de woningmarkt te voldoen. Volgens de bewindsvrouw zijn 30% van de bouwplannen  vertraagd, onder meer door problemen met PFAS, stikstof of corona-effecten. Het Economisch Instituut Bouw verwacht dat de nieuwbouwproductie volgend jaar afneemt naar 50.000 woningen en vervolgens stapsgewijs toeneemt naar 70.000 huizen in 2024. Rond 2029 zouden jaarlijks 90.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

koopwoningenmarkt, NVM, Uitgelicht, verkoop woningen, verkoopprijs, woningmarkt, Woningmarkt en economie, Woningmarktcijfers, woningtekort