NVM versnelt digitaal identificeren en certificeren

De NVM wil processen voor digitaal identificeren en certificeren in de vastgoedsector versnellen. De vereniging heeft daarom onder NVM holding de projectgroep GeWoon Makkelijk opgericht.
De werkgroep moet een bijdrage leveren aan zowel de adoptie van vertrouwensdiensten als de standaardisatie van procedures. De NVM denkt dat het voor makelaars, taxateurs en klanten die betrouwbaar online zaken willen doen, belangrijk is om snel te beschikken over betrouwbare, gebruiksvriendelijke vertrouwensdiensten. Daarnaast is het van belang dat er binnen de vastgoedketen afspraken worden gemaakt over welke standaarden bij digitaal identificeren en certificeren gehanteerd worden.
Standaardisatie in het vastgoed
GeWoon Makkelijk heeft als doel de concrete adoptie van middelen voor veilig en betrouwbaar identificeren, inloggen en gekwalificeerd ondertekenen te versnellen. Ook moet GeWoon Makkelijk intensief bijdragen aan standaardisatie in het vastgoeddomein. Zo zal GeWoon Makkelijk onder andere namens de NVM actief deelnemen aan het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed. Om haar doelen te verwezenlijken gaat GeWoon Makkelijk intensief samenwerken met de startup Cleverbase uit Den Haag.
GeWoon Makkelijk zal als eerste de software van de NVM-groep (waar onder meer Funda en Realworks onder vallen) ondersteunen bij het implementeren van diensten voor identificatie, inloggen en ondertekenen. Makelaars en hun klanten krijgen daarmee de mogelijkheid zich voor deze diensten te registreren via een live videoverbinding. Makelaars worden op deze manier onder meer ondersteund op het gebied van hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de privacyverordening AVG.
Eisen en betekenis elektronische handtekeningen
Verder zal GeWoon Makkelijk bijdragen aan de benodigde standaardisatie binnen het vastgoeddomein. Hierbij is het de eerste prioriteit om gezamenlijk te werken aan een hiërarchie van signature policies, om de eisen aan en de betekenis van elektronische handtekeningen eenduidig vast te leggen. Daarnaast wil GeWoon Makkelijk helpen bij het vaststellen van de koppelvlakken voor veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling van deze stukken.
Tot slot zal GeWoon Makkelijk proactief de samenwerking opzoeken met alle partijen die de introductie van vertrouwensmiddelen willen versnellen.
Ook voor de coronacrisis, waardoor veel contact noodgedwongen op afstand plaatsvindt, was de NVM al bezig stappen te zetten op het gebied van digitalisering.

digitale ondertekening, Digitalisering en innovatie, Nieuws, NVM, NVM holding, Online en digitalisering