Provincie Utrecht lanceert platform Monitor Wonen

De provincie Utrecht heeft een digitaal platform gelanceerd met gegevens over de regionale woningmarkt: de Monitor Wonen. Het platform kan worden gebruikt door de provincie zelf, maar ook door Rijk, gemeenten, marktpartijen en inwoners.

De Monitor Wonen bundelt kennis van de nieuwste bouwplannen en bestaande woningmarktstatistieken in de provincie Utrecht. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over nieuwbouw, verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en demografische trends. Cijfers zijn in te zien op meerdere schaalniveaus. Hiermee wil de provincie een actueel beeld geven over de woningmarkt en een kennisplatform bieden voor professionals.
Provincie kan tijdig bijsturen
De Monitor Wonen biedt eenduidige en betrouwbare gegevens aan, waardoor de afstemming met het Rijk en gemeenten vergemakkelijkt wordt, zegt Gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling Rob van Muilekom. “Zo kunnen we als provincie tijdig bijsturen. We kunnen bijvoorbeeld zien wat de woningbehoefte is in een gemeente en welke woningbouwplannen er op de plank liggen. Om ervoor te zorgen dat deze plannen zo snel mogelijk worden uitgevoerd, geven we ondersteuning vanuit het programma Versnelling Woningbouw om deze woningbouwplannen versneld te realiseren.”
De Monitor Wonen is een ‘groeimodel’, aldus de provincie, wat betekent dat deze gaandeweg op basis van wensen ontwikkeld en aangevuld wordt. Dit jaar worden onder meer nieuwe data toegevoegd over de betaalbaarheid van woningen en doorstroming op de woningmarkt.
10.000 woningen per jaar
De provincie Utrecht werkt samen met overheden en bedrijven aan de bouw van 10.000 woningen per jaar. De helft van deze woningen moet worden gerealiseerd in het sociale en midden dure segment.
Utrecht is een van de regio’s waar de woningmarkt het meest overspannen is. Eind vorig jaar droeg een motie van Kamerlid Julius Terpstra demissionair Ollongren van binnenlandse zaken op de gemeente te dwingen om zo snel mogelijk woningen te bouwen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Maar volgens de gemeente is dat niet mogelijk.
Bekijk de Monitor Wonen op de website van de provincie Utrecht.

Kajsa Ollongren, Monitor Wonen, Nieuws, Online en digitalisering, provincie Utrecht, Utrecht, Woningmarkt en economie