Staat van de woningmarkt gevisualiseerd in BPD Hittekaart 2021

Traditioneel hoge druk in de Randstad, met een opgelopen druk in de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Op de landelijke BPD Hittekaart 2021 van de woningmarkt heeft BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling deze ontwikkelingen gevisualiseerd.

In dit jaarlijks terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de bestaande koopwoningmarkt in kaart. Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.
Het marktvolume in de bestaande markt wordt berekend door het aantal koopwoningtransacties te vermenigvuldigen met de gemiddelde verkoopprijs.
Als gevolg van een toenemende vraag naar woningen, hogere prijsstijgingen en een hoger woningtekort, is de druk op de Nederlandse woningmarkt in het afgelopen jaar verder toegenomen. Afgelopen jaar steeg de gemiddelde koopsom van een bestaande woning met bijna 8% naar € 335.000,- terwijl het totaal aantal woningverkopen met 7% steeg naar circa 236.000 in 2020.

Ten opzichte van de totale woningdruk, is de druk en de vraag naar woningen het afgelopen jaar het meest opgelopen in de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Ook is de woningdruk verder toegenomen in Noord-Holland. In deze (donker)rode gebieden is een toenemend woningtekort te zien, een sterke prijsstijging en een toename van het aantal woningverkopen.
Relatieve afkoeling binnen rode gebieden
Opvallend is dat binnen de meest rode gebieden op sommige plekken ook een ‘relatieve afkoeling’ van de woningmarkt te zien is. In de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn er gemeenten waar de woningmarkt minder verhit is dan een jaar geleden. De oorzaak hiervan ligt in een relatief minder sterke prijsstijging en een daling van het aantal woningverkopen ten opzichte van voorgaande jaren.
Bron: BPDDe grensgebieden van Nederland zijn al jaren bekende krimpgebieden, met minder dynamische woningmarkten. Deze gebieden kleuren dit jaar opnieuw blauw, al is er een aantal gebieden in Noord-Brabant, Zeeland en Drenthe dat iets meer verhit begint te raken – getuige hun groene kleur.
In 2020 minder nieuwbouwwoningen opgeleverd
Walter de Boer, CEO bij BPD, licht de BPD Hittekaart 2021 toe: “De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Dat betekent dat velen op de woningmarkt steeds moeilijker vinden wat ze zoeken. Dat is zorgelijk. Vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal vallen tussen wal en schip. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig aanbod, zorgen voor een verder oplopende spanning op de woningmarkt.”
“De stedelijke verdichtingsmodellen zijn ook het afgelopen jaar onhoudbaar gebleken”, gaat De Boer verder. “In 2020 zijn er minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in 2019. De prognose voor 2021 laat een verdere daling zien. Complexe, langdurige bestemmingsplanprocedures en hoge verwervings- en bouwkosten drijven de huur- en verkoopprijzen zodanig op dat grote groepen woningzoekenden geen toegang tot de markt krijgen.”
Meer informatie en een grotere versie van de BPD Hittekaart 2021 zijn te vinden op de website van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.
 
 

bouwfonds, BPD, Hittekaart 2021, krapte woningmarkt, Nieuws, Woningmarkt en economie, Woningmarktcijfers