Taxatiemodel Bureauwaardering officieel geaccepteerd door NRVT

De Centrale Raad van het NRVT heeft het taxatiemodel Bureauwaardering van de NVM, VBO en Vastgoedpro officieel geaccepteerd als volwaardig alternatief voor de huidige modelmatige waardebepaling, die vanaf 1 juli niet meer voldoet aan de Europese regelgeving.
Per 1 juli moet een oordeel geveld worden door een bij het NRVT ingeschreven taxateur, terwijl banken voorheen op basis van een modelwaarde financierden. Zo’n methode mag uitsluitend gebruikt worden bij financieringen tot maximaal 90% van de Loan to Value (LTV).
NVM, VBO en Vastgoedpro zijn blij met dit besluit. “Er is een product aan de markt toegevoegd dat tegemoetkomt in de kosten. Tegelijk zorgt het ervoor dat taxateurs hun verantwoordelijkheid kúnnen nemen. Modelmatige waarderingen zijn een hulpmiddel bij taxaties, maar (nog) niet betrouwbaar genoeg om zonder tussenkomst van een fysieke taxateur de waarde van een object vast te stellen. Het besluit om de modelwaardering te vervangen door de Bureauwaardering is wat ons betreft het enige juiste.”
Het NRVT stelt nu de richtlijnen op, zodat met ingang van 1 juli de Bureauwaardering in de praktijk goed kan worden toegepast.

“Dit betekent dat er eindelijk duidelijkheid is. Ik ben blij dat er besloten is een gekwalificeerde taxateur altijd mee te laten kijken met de taxaties en niet louter op nullen en enen te koersen.”

Theo Lieberom, taxateur en bestuurslid bij NVM

NHG accepteert Calcasa Desktop Taxatie
Ook is er nieuws over een ander taxatiemodel, namelijk de Calcasa Desktop Taxatie. NHG accepteert deze per 1 juli naast de fysieke taxatie. Het is nog niet mogelijk om kwaliteitsverbetering, energiebesparende voorzieningen of het energiebespaarbudget mee te financieren. NHG streeft ernaar dat dit per 1 januari 2022 wel mogelijk is.
Calcasa-directeur Tijs Pellemans reageert verheugd op het nieuws. “We hebben het afgelopen jaar erg hard gewerkt om een solide taxatieproduct te ontwikkelen. De pilot met ING en de Taxatheek wees uit dat taxateurs  graag met de Desktop Taxatie werken. Het product voldoet volledig aan alle relevante wet- en regelgeving.”
De Desktop Taxatie
Calcasa kondigde in maart samen met pilotpartners ING en de Taxatheek de Desktop Taxatie aan. Met deze nieuwe vorm van taxeren blijft een modelmatige taxatie onder de 90% van de schuld-marktwaardeverhouding als basis mogelijk.
De Desktop Taxatie zit tussen een modelmatige en fysieke taxatie in. Het combineert de kennis van de taxateur met de kracht van objectieve data, meldt Calcasa. De waarde van een woning wordt op afstand bepaald, doordat de desktop-taxateur wordt ondersteund door het geautomatiseerde waarderingsmodel van Calcasa. Het model berekent de waarde, de desktop taxateur evalueert en beoordeelt dit waardevoorstel.
Lees ook: Nieuwe taxatievormen leiden tot onrust; Kamer neemt motie uitstel aan

Calcasa Desktop Taxatie, Juridische zaken en regelgeving, Nieuws, NRVT, Taxatiemodel Bureauwaardering, Taxeren