Verbetering 22.000 woningen met geld uit Volkshuisvestingsfonds

Met geld uit het Volkshuisvestingsfonds kunnen gemeenten en regio’s in totaal bijna 22.000 woningen verbeteren. Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft bekendgemaakt welke projecten hiervoor een eenmalige bijdrage krijgen.
Het kabinet stelde in mei een regeling open om woningen te verbeteren in gebieden waar de leefbaarheid, veiligheid en woonkwaliteit achteruitgaan. Gemeenten en regio’s konden intekenen voor een bijdrage uit dit Volkshuisvestingsfonds, waarvoor in totaal €450 miljoen beschikbaar is gesteld. De regeling maakt deel uit van een breder programma dat Ollongren in november 2020 aankondigde om de woningmarkt uit de malaise te trekken.
Renovatie
Het ministerie meldt dat via de toekenning van bedragen uit het fonds in totaal bijna 22.000 woningen verbeterd kunnen worden. Het grootste deel van de projecten betreft renovatieplannen voor bestaande woningen in wijken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aanpakken van vocht en schimmel in oude huizen of het beter toegankelijk maken van woningen voor ouderen, zodat zij er langer kunnen blijven wonen. Daarnaast gaat een kleiner deel over sloop en nieuwbouw. Op sommige plaatsen is sloop noodzakelijk om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen, aldus het ministerie.
1.940 woningen erbij
Met het geld dat over projecten in heel Nederland is verdeeld, moeten er in totaal 1.940 woningen bijkomen (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie). In totaal 1.250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van 80% particuliere woningen en 20% corporatiewoningen.
Prioriteit
Prioriteit krijgen 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, bijvoorbeeld in en rond Rotterdam, waarvoor ruim €40 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar is. Ook Zaanstad (€43,4 miljoen) en Amsterdam (€41 miljoen) krijgen prioriteit. Daarnaast krijgen 13 grens- en krimpregio’s prioriteit, zoals de Achterhoek (ruim €5 miljoen) en Sittard-Geleen (€5,4 miljoen).
Regeling overtekend
Gemeenten en regio’s bleken grote belangstelling te hebben voor deelname aan de regeling, meldt het ministerie. Er zijn 48 aanvragen ingediend voor in totaal 90 deelplannen. Het beschikbare budget is daarmee ruim twee keer overtekend.

krimpregio, ministerie van BZK, Nieuwbouw en projectontwikkeling, Nieuws, Politiek en beleid, Volkshuisvestingsfonds