Verhuisafstand kopers uit G4 toegenomen

Huizenkopers uit de vier grootste steden namen in het afgelopen ‘coronajaar’ meer verhuisafstand voor lief. Ook besloten meer mensen in coronatijd hun woning te verbouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het kadaster.

Het grootste deel van de woningkopers uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verhuist nog steeds binnen de eigen gemeente. Dit aandeel neemt wel jaarlijks af, aldus het kadaster, van bijna 70% in 2015 tot 50% in 2020. Kopers die kozen voor een woning in een andere gemeente gingen verder weg wonen. Was de verhuisafstand in 2015 nog gemiddeld 37 kilometer, in 2020 was het 44 kilometer. De toename is de grootste in de afgelopen zes jaar.

De stad uit

Het Kadaster deed onderzoek naar de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor de woningmarkt. De oorzaak van de toename van de verhuisafstanden wil het Kadaster niet volledig toeschrijven aan corona. Het kan een toevalligheid zijn, maar toch geeft de instantie in een persbericht een mogelijke verklaring. Door thuiswerken zou de reisafstand naar kantoor minder belangrijk zijn geworden voor de keuze van de woonplaats en zou een langere verhuisafstand acceptabel worden.

In januari bleek al dat huizenkopers uit de vier grootste steden steeds vaker uitwijken naar kleinere buurgemeenten en regio’s buiten de Randstad. In 2020 kocht 10 % van de Randstedelijke kopers een woning elders in het land, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Het aantal hypotheekaanvragen in gebieden buiten de Randstad steeg fors.
Bron: Het KadasterVerbouwingsdrift
Uit het kadasteronderzoek blijkt ook dat veel mensen in coronatijd besloten hun woning te verbouwen. De toename van de verbouwingsdrift begon al voor het uitbreken van de coronacrisis. Het aantal aanvullende hypotheekleningen tot €100.000 voor een verbouwing nam in de eerste twee maanden van 2020 al met bijna 50% toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In 2020 steeg het aantal verder, maar minder sterk dan daarvoor.
Door het stijgen van de huizenprijzen is het door de onstane overwaarde makkelijker geworden om een hypotheeklening te krijgen voor een verbouwing. Tegelijkertijd is verbouwen soms een optie om niet te hoeven verhuizen, in een markt met veel concurrentie van andere kopers en relatief weinig aanbod van koopwoningen.
Stijgende woningprijzen
De woningprijzen lagen in februari 2021 10,4% hoger dan een jaar eerder, aldus het Kadaster. In vijf van de twaalf ‘coronamaanden’ stegen de prijzen sneller dan in 2019 en 2020. Dat was ook het geval in januari en februari 2021.
De licht dalende hypotheekrente in 2020 en de economische steunmaatregelen zijn volgens het kadaster debet aan de prijsstijgingen. Ook bleef het vertrouwen van kopers in de woningmarkt positief, onder meer door het woningtekort. Inmiddels daalt de hypotheekrente niet verder.

coronavirus, Het Kadaster, kadasterdata, Uitgelicht, verhuisafstand, woningmarkt buiten Randstad, Woningmarkt en economie