WNR renoveert woonlastenneutraal en garandeert laag energieverbruik

Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren heeft een aanpak ontwikkeld om woningen 100% betaalbaar duurzaam te renoveren, met blijvend lage woonlasten. Hiervoor gecertificeerde bouwteams voeren de duurzame renovaties uit op kosten van de huidige energierekening en het onderhoud. Stichting WNR bouwt vanaf deze zomer een organisatie gebaseerd op dit eigen ontwikkelde model met stevige garanties op energieverbruik tot 30 jaar.
Tot 2050 moeten zeven miljoen woningen in Nederland aardgasvrij gemaakt worden. Door de coronacrisis lijken eigenaren daar minder toe bereid. WNR  zorgt met gecertificeerde bouwteams voor een duurzame renovatie zonder extra investering voor de bewoner, als deze – en de eventuele vereniging van eigenaren – het huishoudboekje op orde heeft. Dankzij vooraf nauwkeurig doorgerekende resultaten kan een optimaal geïsoleerde woning met innovatieve installaties langdurig voorspelbaar presteren. Daarop geven banken garanties af die nodig zijn voor de financiering.
Model Stichting WNR beproefde bouwmethodiek
Het ‘WNR-model’ is een beproefde bouwmethodiek gebaseerd op gebouwgebonden financiering met lange looptijden en gegarandeerde energieprestaties. Het helpt lokale overheden, verenigingen van eigenaren, corporaties en private gebouweigenaren om te verduurzamen. De visie en jarenlange ervaring van meerdere experts is erin verwerkt.
Bedrijven die voorop willen lopen in de markt en een hart voor duurzaamheid hebben passen het model in teamverband toe. WNR ondersteunt en faciliteert bedrijven bij het verwerven van opdrachten en de gezamenlijke realisatie om klanten en bewoners volledig te ontzorgen.
WNR richt zich eerst op VvE’s, eigenaren met een appartementsrecht in een flat of appartementengebouw. Reden van deze focus is dat de experts al ervaring hebben met het succesvol renoveren van een aantal VvE’s.
Haalbaarheidsonderzoek duurzame renovatie
VvE’s kunnen kennismaken met WNR en via een haalbaarheidsonderzoek laten toetsen of de vereniging geschikt is voor een integrale duurzame renovatie volgens het WNR-model. Het levert inzicht in de mogelijkheden voor een optimale woonlastenneutrale renovatieaanpak, inclusief een voorlopig ontwerp. Met de uitkomsten en het advies kan de VvE een gedegen besluit nemen over verduurzaming van de woningen.
Regionaal en duurzaam MKB versterken
Rode draad in de aanpak van WNR is keteninnovatie, bottom-up vanuit het mkb zelf. Die leidt tot standaardoplossingen met vastgelegde vraag- en aanbodspecificaties. Ook stimuleert WNR opschaling in teamverband om de regionale aanpak van midden- en kleinbedrijven in de duurzame bouw te versterken. Het geven van garanties op energieverbruik is uniek in de bouw; zowel de klant als de hele branche profiteert tientallen jaren van de investering. WNR begeleidt het hele proces: financiering, techniek en organisatie, van initiatieffase tot na oplevering.
Stichting WNR is opgericht door leden van kennisnetwerk DNA in de Bouw en heeft geen winstoogmerk. Bouwteams worden samengesteld uit leden van de vereniging.

DNA in de bouw, duurzaam renoveren, Nieuws, stichting WoonlastenNeutraal Renoveren, Verduurzaming, WNR, Woninginrichting en -renovatie