Zestigers verhuizen het liefst naar Drenthe, Gelderland of Zeeland

Drenthe, Gelderland en Zeeland zijn de populairste provincies onder zestigers om naar toe te verhuizen nadat zij zijn gestopt met werken. Dit blijkt uit onderzoek door het CBS.

Zestigers verhuizen over het algemeen niet snel naar een andere regio, maar vlak nadat zij zijn gestopt met werken, is die animo wel wat groter. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Zestigers: voorkeur voor meer landelijke omgeving
In 2019 verhuisden ruim 36.000 mensen tussen 60 en 70 jaar naar een andere gemeente. Deze mensen laten met hun verhuispatronen een voorkeur zien voor meer landelijke omgevingen. In Drenthe kwamen er door verhuizingen per saldo bijna 500 zestigers bij. Dat zijn er 7 per 1.000 zestigers in de bevolking. Ook in de Achterhoek, op de Veluwe en in  Zeeland vestigden zich relatief veel Nederlanders boven de zestig. De Randstad daarentegen raakt zestigers kwijt.
Tekst gaat verder onder de afbeelding

Meer verhuizingen vlak na pensioen
Zestigers zijn honkvast. In 2019 verhuisde 4 procent van de 60- tot 70-jarigen naar een andere gemeente. Minder dan een kwart procent van hen emigreerde naar het buitenland. De verhuismobiliteit is tussen de 60- en 75-jarige leeftijd het laagst. Vooral twintigers verhuizen vaak naar een andere gemeente. Vanaf 30-jarige leeftijd verhuizen mensen steeds minder. Vanaf 80-jarige leeftijd verhuizen mensen weer vaker, vooral over de gemeentegrenzen. Dit betreft voor een belangrijk deel verhuizingen naar instellingen.
Tekst gaat verder onder de grafiek

Als zestigers stoppen met werken en de noodzaak vervalt om dicht bij het werk te wonen, is dit wel een aanleiding om naar een andere regio te verhuizen. Van alle zestigplussers die in 2016 stopten met werken, verhuisde 1 procent over een afstand van 25 kilometer of meer. Dat is 2,5 keer zo vaak als leeftijdsgenoten die dat jaar nog betaald werk verrichtten. In de jaren na pensionering neemt de verhuismobiliteit weer af.

Pensioenmigranten betrekkelijk welvarend
De zestigers die over langere afstand verhuizen zijn gemiddeld welvarender dan de zittende bevolking, meldt het CBS. Van de zestigers die in 2016 over een afstand van 25 kilometer of meer verhuisden, behoorde 24 procent tot de meest welvarende 20 procent, 17 procent tot de 20 procent minst welvarende. Minder welvarende zestigers verhuizen vaker over korte afstand.
Van de drie provincies die per saldo de meeste zestigers aantrekken heeft Drenthe de minst welvarende instroom. Van de nieuwkomers in Drenthe behoort 21 procent tot de hoogste inkomensgroep. In Gelderland en Zeeland is dat 28 procent. Ook in Limburg en Overijssel valt op dat de nieuwkomers aanzienlijk vaker tot de meest welvarende groep behoren dan de mensen die al in die provincies wonen.

Lees ook: Groter en groener wonen populairder

CBS, Nieuws, Woningmarkt en economie, zestigers